dKA - Arbeidsreglement deKunstAcademie

Artikel 1.

Het arbeidsreglement voor het personeel gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs en tewerkgesteld in deKunstAcademie, Van Steenestraat 9 (en bij afdelingen) te 8300 Knokke-Heist wordt, zoals in bijlage van dit besluit, goedgekeurd.

 

Art. 2.

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 betreffende de goedkeuring van het arbeidsreglement van deKunstAcademie wordt opgeheven.

 

Gemeenteraadsbesluit - Arbeidsreglement dKA

 

Datum goedkeuring: 27 augustus 2015

Datum bekendmaking: 1 september 2015