De Stomaclub Brugge

Om de soms wat moeilijke periode in het leven van de stomapatiënt wat draaglijker te maken is op 18 september 1978 de Stomaclub Brugge opgericht door Oswald Sigmans en Josephine Celis uit Zedelgem.

De Stomaclub Brugge staat open voor allen die stomapatiënt zijn en voor allen die, op één of andere wijze, met stomapatiënten geconfronteerd worden.

De Stomaclub Brugge is een zelfhulpgroep die tot doel heeft de leden op de hoogte te houden van alle vorderingen op het gebied van stomatechnieken. Daartoe worden regelmatig informatie-avonden georganiseerd met sprekers uit de medische sector, die bepaalde aspecten toelichten of met vertegenwoordigers van de verschillende firma's, die stomamateriaal produceren.

Een tweede belangrijke doelstelling is de stomadrager uit zijn isolement halen en hem met lotgenoten in contact brengen om ervaringen te kunnen uitwisselen en eventueel samen naar een oplossing te zoeken voor bepaalde problemen.

Er worden per jaar 6 vergaderingen gepland waarop telkens één onderwerp belicht wordt of een ontspanningsactiviteit ingericht.

U vindt een folder over onze vereniging in het ziekenhuis, mutualiteit, stadsbibliotheek of het Infocentrum; indien niet voorradig bel ons, wij sturen het u, gratis.

Mocht u vragen hebben dan kunt u steeds terecht bij Josephine Celis op het nummer (050)20 98 18 of op het secretariaat op het nummer (050)36 07 80.

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be