Canadaweek

Artikel.1:
Op zondag 05 november 2017 van 06.00 uur tot 09.30 uur  wordt plaatselijk verkeer ingevoerd:

- in Piers de Raveschootlaan tussen de zuidelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein en de Victor Lamoralstraat; doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Albertlaan en de Lippenslaan.

In de Piers de Raveschootlaan mogen geen vaste constructies geplaatst worden die de permanente doorgang van hulpdiensten kunnen belemmeren.

Signalisatie: verkeershekken met verkeersteken C3 en onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” , en omleiding van het verkeer door middel van verkeerstekens F 41.

 

Art. 2:
Er wordt een wachtzone voor autocars voorzien in de Piers de Raveschootlaan, aan de zijde van de onpare huisnummers tussen de Victor Lamoralstraat en het Alfred Verweeplein.

Het stilstaan en parkeren is op 08 november 2015 tussen 06.00 uur en 09.30 uur uitzonderlijk toegelaten in de Piers de Raveschootlaan, de zijde van de onpare huisnummers, tussen de noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein en de Victor Lamoralstraat;

Signalisatie: afdekken van de bestaande verkeerstekens E 1 en aanwijzingsbord “voorbehouden autocars Canadese Bevrijdingsmars”

Art. 3:

Op zondag 05 november 2017 van 15.00 uur tot 19.00 uur is enkel plaatselijk verkeer toegelaten:

- op de noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein tussen de Piers de Raveschootlaan en de Albertlaan

- In de Hazegrasstraat tussen de Vrede en de Paulusstraat;
Signalisatie: verkeershekken met tekens C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, verkeerstoezicht en begeleiding door politie.

 

Art. 4:
Op zondag 05 november 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur is het stilstaan en parkeren verboden:

- op het Oosthoekplein, zijde van de Paulusstraat;
- Hazegrasstraat, tussen Oosthoekplein en Rijkswachtlaan;

- noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein tussen Piers de Raveschootlaan en Albertlaan;
- Elizabetlaan, noordelijke rijbaan ter hoogte van het burgemeester Frans Desmidtplein;
- Frans Desmidtplein ter hoogte van het oorlogsmonument.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 5:

Op zaterdag 04 november 2017 is het stilstaan en parkeren verboden:

-       vanaf 08.00 uur tot 10.00 uur in de Koningslaan ter hoogte van het Verzetsplein

-       vanaf 09.00 uur tot 10.30 uur in de Lippenslaan, de parkeerstrook van de westelijke rijbaan tussen Boudewijnlaan en Maurice Lippensplein

-       vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur, in de Ramskapellestraat vanaf huisnummer 56 tot en met huisnummer 60 en vanaf huisnummer 91 tot en met huisnummer 93. 

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 6:

Het stilstaan en parkeren is verboden vanaf vrijdag 03 november 2017 tot en met maandag 06 november 2017:

-       in de Lippenslaan, vanaf huisnummer 35 tot en met huisnummer 43

-       in de Boudewijnlaan, ter hoogte van huisnummer 50

-       in de Lippenslaan, de oostelijke rijbaan ter hoogte van het Alfred Verweeplein;

-       Keuvelhoekstraat ter hoogte van huisnummer 58.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 7:

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 8:

Afschriften hiervan zullen worden toegestuurd aan:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie van Knokke Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

 Plan Canadaweek

 Besluit Canadaweek

Datum goedkeuring:27 oktober  2017

Datum bekendmaking: 27 oktober 2017