Buurtinformatie netwerk voor verblijfstoerisme

Bin-Z verblijfstoerisme is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaald afgelijnd gebied, dat, onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten, de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de burger en de politiedienst, op basis van een vooraf bepaald gestructureerd en professioneel plan inzake berichtgeving van misdrijven of verdachte gedragingen, zo snel en doeltreffend mogelijk laat verlopen zonder te patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren.

Een buurtinformatienetwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven te helpen voorkomen en kan daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen” http://www.digitaal-knokke.com/binvt