Bodembescherming (bodemattesten)

Bodembescherming lijkt misschien een thema dat ver van uw bed ligt, maar toch kan ook u er ooit mee geconfronteerd worden. Niet alleen als er een vervuiling optreedt maar gewoon al bij het kopen of verkopen van grond, al dan niet met een woning erop. Bij die aan- of verkoop is altijd een bodemattest vereist. Het bodemattest vertelt u welke informatie over een grond beschikbaar is en geeft u de nodige zekerheid over de kwaliteit van de bodem.

Meer informatie omtrent bodembescherming (aanvraag bodemattesten, noodzakelijkheid, ...) vindt u op volgende website: www.ovam.be/bodem.

De Vlaamse overheid keurde op 1 juni 2008 de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe Bodemdecreet goed. Het Bodemdecreet wil bestaande bodemvervuiling zo efficiënt mogelijk aanpakken en nieuwe verontreiniging voorkomen. Verschillende actoren worden hierin betrokken:

  • De OVAM is de Vlaamse administratie die de wetgeving voorbereidt en de uitvoering ervan mogelijk maakt.
  • Uw gemeente kan u meer achtergrondinformatie geven over het verleden van uw stuk grond: zijn er ooit milieuvergunningen uitgereikt voor uw grond, is er ooit een stortplaats geweest, enz.
  • Erkende bodemsaneringsdeskundigen bepalen of en in hoeverre sanering van uw bodem nodig is en begeleiden ook dit traject.
  • Tenslotte zijn er de saneerders: zij staan in voor het proper maken van uw terrein. Dat kan door afgraven of door andere saneringstechnieken.
  • Sommige risicovolle sectoren (zoals bijvoorbeeld droogkuis of benzinestations) groeperen zich om de sanering ten gevolge van hun beroepsactiviteiten gezamenlijk aan te pakken.
  • Vergeten we niet onze partners, zoals notarissen, immokantoren, ...: zij zijn goed geplaatst om u advies te geven.

Maar uiteraard werkt dit allemaal slechts als iedereen, burgers en bedrijven, zijn verantwoordelijkheid opneemt: de bodem koesteren en proper houden en bestaande vervuiling snel en correct aanpakken.
Door onze bodem te beschermen, stellen we dus ook onze toekomst veilig.

(BRON: www.ovam.be)

 

 

 

Bij overdracht van al dan niet bebouwde gronden dient u een bodemattest aan te vragen bij:

 

OVAM

Stationstraat 110

2800 Mechelen

e-mail:  info@ovam.be

 

Infolijn bodem: 015 28 42 84

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be