BIJENSYMPOSIUM: Final Countdown of zonnige toekomst? Bijen in West-Vlaanderen

Het gaat niet goed met de honingbij. Dit is algemeen bekend. Wetenschappers hebben bovendien vastgesteld dat niet alleen deze soort wordt bedreigd. Ook de wilde bijen, waaronder solitaire bijen en hommels, krijgen rake klappen. Het uitsterven van bijensoorten heeft verschillende oorzaken en is het onderwerp van heel wat wetenschappelijk research.

Heb je interesse voor de bijen en wil je bijdragen tot het ombuigen van de teloorgang van bijensoorten, dan mag je dit West-Vlaamse Bijensymposium op 17 april 2010 niet missen! Met dit symposium willen we het brede publiek warm maken voor de zorg voor zowel honingbijen als wilde bijen en mensen aanzetten tot actie.

Via een prachtige voorstelling maak je kennis met verschillende bijensoorten. Namen zoals pluimvoetbij, roodgatje en slobkousbij spreken ongetwijfeld tot de verbeelding. Tijdens het symposium gaan we op zoek naar oorzaken van de massale bijensterfte.  We geven je een overzicht van de huidige stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek over deze achteruitgang.  Maar we willen het vooral hebben over wat we nu zelf kunnen doen en wat zinvol is.
De bezieler van de Limburgse bijenacties vertelt over zijn ervaringen, Proclam vzw stelt zijn bijenranden op maat van de boer aan je voor en een imker-natuurliefhebber bewijst dat iedereen met enige creativiteit zijn steentje kan bijdragen.
Maar het blijft niet bij luisteren alleen. Tijdens het afsluitend panelgesprek sturen we aan op onderling debat. En voor detailinfo kan je steeds op de verschillende infostanden terecht. Het wordt immers een dag van kennismaking, kennisuitwisseling en positieve interactie.

9u30 Ontvangst
10u00                                                                                                                                                                               Verwelkoming door Graaf Leopold Lippens, Burgemeester van Knokke-Heist

"Hommels, bijen, wespen, ... wie geraakt er nog wijs uit?" Kris Struyf (Provinciaal Natuurpark Zwin)

"Crisis: ook voor de bijen?" Dries Laget (UGent)

Koffiepauze

"Bed and Breakfast voor bijen: eenvoudiger dan je denkt !" Bart Vandepoele (Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal)

"Omgang met wilde bijen en honingbijen in natuurgebieden" Chiel Jacobusse (Stichting Het Zeeuwse Landschap)

Korte Vragenronde

12u30 middagpauze
13u30 "Honing kan men importeren, bestuiving niet" Albert Reynaers (Koninklijke Imkersbond)

"Pollen- en nectarranden: een hoopvol experiment in landbouwgebied" Dieter Depraetere (Proclam vzw)

14u30 Panelgesprek & debat met moderator Peter Norro (MINAWA – Provincie West-Vlaanderen)
15u30 Slotwoord door Dhr. Naeyaert, gedeputeerde voor landbouw, met aansluitend receptie

Dit symposium kadert binnen het internationaal jaar van de biodiversiteit "Countdown 2010" en wordt georganiseerd door de gemeente Knokke-Heist, de provincie West-Vlaanderen en Proclam vzw. Met dank aan de partners Universiteit Gent, Vlaamse Bezoekers- en Natuureducatie centrum De Nachtegaal en Provinciaal Natuurpark Zwin.

PRAKTISCHE INFO
Wat:
Symposium “Final Countdown of zonnige toekomst? Bijen in West-Vlaanderen”
Waar: Cultuurcentrum Knokke-Heist, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist. T 050/630 430
Wanneer: Zaterdag 17 april 2010, van 9u30 tot 16u30.
INSCHRIJVING: Inschrijving is verplicht en kan telefonisch op het nummer: 050/630430 of via cc.ticket@knokke-heist.be. Je bent pas definitief ingeschreven na storting van 5€ (broodjeslunch inbegrepen) op rekeningnummer 001-3357400-15 van Cultuurcentrum vzw.

Bezoek ook volgende websites voor meer informatie over biodiversiteit:

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be