Belletax Rally

Artikel 1:
De wedstrijd wordt over volgende wegen betwist:

Start op het Alfred Verweeplein, dwarsen van de Piers de Raveschootlaan, zuidelijke rijbaan van Alfred Verweeplein, ceremoniestraat, noordelijke rijbaan Alfred Verweeplein, Albertlaan, Victor Lamoralstraat, Piers de Raveschootlaan, Alfred Verweeplein waar de aankomst gelegen is.

Afstand van het parcours 1,2 km. 

 

Onderstaande maatregelen zijn van kracht op zondag 23 april 2017 vanaf 07.00 uur tot 17.00 uur.

Art. 2:
Het stilstaan en parkeren is verboden op volgende plaatsen:
- zuidelijke rijbaan Alfred Verweeplein tussen Piers de Raveschootlaan en het ceremoniestraatje;

- noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein
- Albertlaan tussen Alfred Verweeplein en Victor Lamoralstraat;

- Victor Lamoralstraat tussen Albertlaan en Piers de Raveschootlaan;

- Piers de Raveschootlaan tussen Alfred Verweeplein en Victor Lamoralstraat;

Signalisatie: tekens E3.

Art. 3:
Volgende wegen zijn tijdens de wedstrijd verboden voor doorgaand verkeer.  Bewoners mogen hun garage verlaten en meerijden in de richting van de deelnemers tot ze het parcours kunnen verlaten:

- Zuidelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein tussen Piers de Raveschootlaan en ceremoniestraat.
- noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein;
- Albertlaan tussen Helmweg en Victor Lamoralstraat ;

Signalisatie: C3 met onderborden “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, verkeerstekens F 41 (omleiding) en F 45.

 

Art.4:
In de Piers de Raveschootlaan geldt een bijzondere regeling om bewoners toe te laten hun garage te verlaten, om gebruikers van de ondergrondse parking Verwee toe te laten de parking te verlaten, en om een doorgang voor hulpdiensten bij dringende interventies te vrijwaren:

De rijbaan van de Piers de Raveschootlaan tussen het Alfred Verweeplein en de Victor Lamoralstraat wordt opgesplitst in een rijbaangedeelte dienend voor de wedstrijddeelnemers en een gedeelte voorbehouden voor bewoners en hulpdiensten.

Op het gedeelte dat voorbehouden wordt voor de bewoners en hulpdiensten geldt éénrichtingsverkeer vanaf het Alfred Verweeplein naar de Victor Lamoralstraat.

Signalisatie: scheiding door verkeerskegels, verkeerstekens C 1 en F 19 en toezicht door politie en seingevers.

 

Art.5
De Victor Lamoralstraat tussen de Albertlaan en de Piers de Raveschootlaan wordt in twee gedeelten opgesplitst, waarvan  1 gedeelte toegankelijk is voor éénrichtingsverkeer vanuit de Albertlaan naar de Piers de Raveschootlaan, en het andere gedeelte voor de deelnemende kustrijwielen en organisatie.

Signalisatie: scheiding door verkeerskegels, verkeerstekens C 1, D 1 en F 19 en toezicht door politie en seingevers.

 

Art.6:
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

Art. 7:
Afschriften hiervan zullen worden toegestuurd aan:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer Knokke-Heist, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Collegebesluit

 

Parcours

Datum goedkeuring: 24 maart 2017

Datum bekendmaking: 24 maart 2017