Beleidsplan Lokale Economie

In samenwerking met de Raad voor Lokale Economie werd in 2010 een beleidsplan opgemaakt. Met deze leidraad kan er doelgerichter gewerkt en opgevolgd worden.

Eerst werd een omgevingsanalyse opgemaakt met daarin een interne analyse die een inzicht moet verschaffen in de huidige situatie in Knokke-Heist.  Tegelijk wordt gekeken naar sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT). Vervolgens worden de behoeftes geïnventariseerd, en pas daarna wordt een brainstormsessie georganiseerd om ideeën te spuien voor mogelijke doelstellingen op (middel)lange en korte termijn.

In elke fase heeft de Raad voor Lokale Economie een belangrijke inbreng. Het afgewerkte beleidsplan werd dan ook aan hen voorgelegd vooraleer het door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Klik hieronder om de documenten te raadplegen

Beleidsplan

Omgevingsanalyse

SWOT en behoeftes

 

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be