Beleidsplan Lokale Economie

Beleidsplan Lokale Economie

In samenwerking met de Raad voor Lokale Economie werd in de loop van 2010 een beleidsplan opgemaakt. Op die manier zal er nog doelgerichter gewerkt kunnen worden en zal het beleid bovendien makkelijk gecontroleerd kunnen worden.

In verschillende etappes werd gestreefd naar een afgewerkt beleidsplan dat in november ter goedkeuring aan de gemeenteraad is voorgelegd. Er werd een missie bepaald en een interne en een externe analyse opgemaakt. Deze interne analyse moet een inzicht verschaffen in de huidige situatie in Knokke-Heist. Bijvoorbeeld: hoeveel slagers zijn er, hoeveel kledingzaken, ... De externe analyse heeft als doel een inzicht te krijgen in de factoren die van invloed kunnen zijn, zoals: hoeveel inwoners heeft de gemeente? De leeftijdspiramide, veranderende wetgeving, ... Tegelijk wordt gekeken naar sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

Vervolgens werden de behoeftes geïnventariseerd, en volgend daarop organiseerden we brainstormsessie om ideeën te spuien voor mogelijke doelstellingen op (middel)lange en korte termijn.

Uit alle voorstellen moet een keuze gemaakt worden, rekening houdende met noodzakelijkheid, haalbaarheid, wenselijkheid en uitvoerbaarheid. Wanneer de doelstellingen vastliggen, worden ze omgezet in een concreter actieplan.

In elke fase heeft de Raad voor Lokale Economie een belangrijke inbreng. Het afgewerkte plan werd dan ook aan hen voorgelegd vooraleer het door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Klik hieronder om de documenten te raadplegen
- Beleidsplan
- Omgevingsanalyse
SWOT en behoeftes

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be