Beelden in de stad

 

 

Een klas van het vijfde of zesde leerjaar van het basisonderwijs adopteert, gedurende 1 jaar, een beeld of een monument in de gemeente Knokke-Heist. 

A. Doelstellingen

Het werk van de kunstenaar leren kennen. Dit kan binnen het lesprogramma geïntegreerd worden.

De leerlingen houden toezicht op de toestand van het beeld of monument in zijn omgeving. Dit is een preventieve taak (om vandalisme te voorkomen).

We hopen via dit project de kunstzin en de burgerzin te stimuleren.

Kunstzin: een grotere betrokkenheid met kunst en in het bijzonder met beelden of monumenten. Daaraan koppelen we de historische waarde die het beeld of monument bezit. Wat is het verhaal van de kunstenaar?  Wat is de historische betekenis van het beeld?

Burgerzin: respect en verantwoordelijkheidsgevoel opwekken voor het patrimonium.

B. Werkvormen

Vzw Vrij Atelier biedt jaarlijks aan de deelnemende klassen uit het 5e & 6e leerjaar aansluitende workshops.

Aan de vorm van deze workshops kan om praktische redenen niet gewijzigd worden, bv een workshop die voorbereid is om iets in groepsverband te maken kan niet gewijzigd worden naar individuele werkjes.

Vzw Cultuurcentrum biedt voor het zesde leerjaar iets extra aan. Men krijgt de kans een kortfilm te maken in verband met  het geadopteerde werk onder de professionele begeleiding van Jekino. Deelname is gratis.

Er is een infomap gemaakt voor de leraar met tips en leuke doe dingen, deze is te vinden op de site Beelden in de stad/peterschap/werkmap.

www.beeldenindestad.be

Ook dit jaar zullen de resultaten van de workshops en de groepsfoto gedurende de paasvakantie te bewonderen zijn tijdens een tentoonstelling in de Galerij van het Cultuurcentrum. Receptie en Toonmoment zal plaatsvinden op donderdag 3 april om 14 uur in het Cultuurcentrum Knokke-Heist.

C. Contactpersoon

Myriam De Krock voor de inschrijvingen Peterschap B&M en voor de extra workshop voor het 6de jaar

T 050 630 430, F  050 630 429, cc.ticket@knokke-heist.be

Katrien Theerens voor de workshops T 050 630 804 E-mail: katrien.theerens@knokke-heist.be

Inschrijvingen gebeuren via een digitaal inschrijvingsformulier dat de school zal ontvangen in september 2013.

Dit project is een organisatie van het Cultuurcentrum Knokke-Heist met financiële steun van de Cultuurraad van Knokke-Heist.

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be