BBQ Guido Gezellestraat

Artikel 1.
Onderstaande maatregelen zijn van kracht op vrijdag 24 tot en met zondag 26/08/2018.

 

Art. 2.
Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Guido Gezellestraat .
Signalisatie: verkeershekken met teken C3 onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en verkeersteken F 45  op alle toegangswegen.

 

Art. 3.
Het parkeren is verboden in de Guido Gezellestraat, vanaf huisnummer 13 tot de Noordstraat .

Signalistie: tekens E1

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist.

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

 

 Besluit

Datum goedkeuring: 3 augustus 2018

Datum bekendmaking: 3 augustus  2018