Baloise Belgium Tour

Artikel 1.
De wielerwedstrijd wordt op volgende wegen betwist:

       wedstrijd komt via de N 376(Dudzelestraat) op ons grondgebied, en volgt deze weg tot Dorpsstraat, vervolgens Herenweg, Westkapellestraat richting Heist, Hendrik Consciencestraat, Polderstraat, Rampe en Elizabetlaan (N 34) richting Knokke.  Vervolgens Zeerobbenlaan en Zeedijk richting Heist met 1° doortocht aan de aankomststreep op de Wandelaar. 
2 lokale ronden:  Bergdreef, Jozef Nellenslaan, Duinendreef, Anemonenlaan, Zeedijk, Parkstraat, Elizabetlaan(N34) richting Heist, Heistlaan(N 300), Dudzelestraat (N 376), Dorpsstraat, Herenweg, Westkapellestraat, Hendrik Consciencestraat, Polderstraat, Rampe, Elizabetlaan (N 34), Zeerobbenlaan en Zeedijk richting Heist met aankomst bij 3° doortocht op de Wandelaar ter hoogte van huisnummer 7.

 

Art. 2.
Op 24 mei 2018  tussen 15.00uur en 17.30 uur zijn volgende richtingen verboden voor iedere bestuurder:

Westkapellestraat vanaf Hendrik Consciencestraat tot Dorpsstraat;

Hendrik Consciencestraat vanaf Pannestraat tot Westkapellestraat;

Polderstraat vanaf Knokkestraat tot Pannestraat;

Rampe vanaf Elizabetlaan tot Knokkestraat;

Jozef Nellenslaan vanaf Poststraat tot Bergdreef;

Duinendreef vanaf Anemonenlaan tot Poststraat;

Anemonenlaan vanaf Zeedijk tot St-Michielsplein;

Zeedijk vanaf Parkstraat tot Anemonenlaan;

Heistlaan vanaf Dudzelestraat tot Elizabetlaan;

Dudzelestraat vanaf Dorpsstraat tot Heistlaan;

Herenweg vanaf Westkapellestraat tot Dorpsstraat;

Signalisatie: C1, F19, C31 en D1, afdekken van bestaande signalisatie. Verkeersregeling door politie en seingevers.

 

Art. 3.

Op 24 mei 2018 tussen 15.00 uur en 17.30 uur , tijdens de doortocht van de wedstrijd, is verkeer verboden op volgende wegen:

Dorpsstraat vanaf Dudzelestraat tot Herenweg;

Zeerobbenlaan;

Zeedijk-Albertstrand vanaf Zeerobbenlaan tot Manitobaplein;

De Wandelaar;

Majoor Quaillestraat;

Bergdreef vanaf Klaprozenpad tot Jozef Nellenslaan;

Zeedijk ter hoogte van het Directeur Generaal Willemspark;

Parkstraat

Herenweg

Elizabetlaan noordelijke rijbaan vanaf Parkstraat tot Heistlaan

Elizabetlaan zuidelijke rijbaan vanaf Parkstraat tot Eeuwfeestlaan.

Signalisatie: verkeerstekens C3, C 31 en verkeersregeling door seingevers en politie.

 

Art. 4.

Het stilstaan en parkeren is verboden:

a. op 24 mei 2018 vanaf 05.00 uur tot 16.00 uur:

Dorpsstraat tussen Herenweg en Dudzelestraat;

Westkapellestraat vanaf Herenweg Krommedijk;

Westkapellestraat tussen Breed Veertien en Hendrik Consciencestraat;

Hendrik Consciencestraat;

Polderstraat;

Rampe;

Elizabetlaan tussen Krommedijk en Zeerobbenlaan;

Zeerobbenlaan;

Parkingterreinen tussen Petunialaan en Bergdreef;

Jozef Nellenslaan tussen Poststraat en Bergdreef;

Duinendreef;

St-Michielsplein zuid;

Anemonenlaan tussen St-Michielsplein en Zeedijk;

Zeedijk ter hoogte van Directeur Generaal Willemspark;

Parkstraat;

Heistlaan tussen Elizabetlaan en Marktstraat

Jozef Nellenslaan tussen Leeuwerikenlaan en Zeerobbenlaan;

Elizabetlaan tussen Zeerobbenlaan en Vandaelelaan;

Manitobaplein;

Zeedijk tussen de Wandelaar en Brieshelling;

b. vanaf 23 mei 2018 om 06.00 uur tot 18.00 uur op 24 mei 2018:

Majoor Quaillestraat;

De Wandelaar;

Zeedijk-Albertstrand tussen Zeerobbenlaan en Manitobaplein;

c. vanaf 24 mei 2018 tot en met 25 mei 2018:

Bergdreef tussen Petunialaan en Jozef Nellenslaan;

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 5:

Op 24 mei 2018 van 07.00 uur tot  21.00 uur wordt het verkeer op de noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan (N 34) tussen Eeuwfeestlaan en Majoor Cailliedreef enkel op de rechter rijstrook toegelaten.  Het parkeren wordt uitzonderlijk en onder begeleiding toegelaten op de linker rijstrook, parallel en tegenaan de rand van de middenberm van de  rijbaan.

 

Art. 6.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.  

 

Art. 7.

Deze politieverordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikel 135 van de Gemeentewet.

 

Bovenstaande maatregelen zullen ter kennis gebracht worden overeenkomstig de bepalingen van art. 12 van het K.B. van 16.03.1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer.

 

Art. 8.
Afschriften hiervan zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

- De Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen

- De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

- De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

- De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

- De Korpschef van de lokale politie Damme - Knokke-Heist;
- De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen ;

- Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

 Parcours Baloise Belgium Tour

 

 Besluit

 

 

Datum goedkeuring: 18 mei 2018

Datum bekendmaking: 18 mei 2018