Asbest

 

Wat is asbest en waarvoor werd het gebruikt?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in de natuur voorkomt. Het is opgebouwd uit zeer kleine vezels. Asbest is inmiddels verboden en niet meer te koop maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast. Iedereen kan het daarom nog tegenkomen in en om zijn woning, bijvoorbeeld in cementgolfplaten, dakleien, gevelleien of in bloembakken, als isolatie rond verwarmingsbuizen of als afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

 

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Asbestvezels kunnen splitsen in kleine en niet met het blote oog waarneembare vezels. Die kunnen in de lucht terechtkomen en ingeademd worden. Ze dringen dan zeer diep in de longen door en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken zoals asbestose, mesothelioom en longkanker.

 

Wanneer kunnen asbestvezels vrijkomen?

Asbestvezels kunnen vrijkomen als ze niet of nauwelijks aan een dragermateriaal gebonden zijn, of als het materiaal in slechte staat verkeert. Ze kunnen ook vrij komen als asbesthoudend materiaal op de verkeerde manier verwijderd of verwerkt wordt.

 

Hechtgebonden of ongebonden asbest

Globaal zijn de verschillende asbestproducten in twee groepen in te delen.

Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in het dragermateriaal vb. asbestcement

Ongebonden asbest: de asbest zit min of meer los vb. asbestkoord

Het is vanzelfsprekend dat ongebonden asbest meer problemen oplevert dan hechtgebonden asbest.

 

Hoe asbest herkennen?

Met het blote oog valt asbest nooit met 100% zekerheid te identificeren. Foto’s en enkele korte beschrijvingen die u kan terugvinden in de brochure, kunnen u al een eind op weg helpen om ze bij u thuis te herkennen. Als u twijfelt kan u nagaan van wanneer de toepassing dateert (asbestcement werd nog tot 1998 op de markt gebracht). Ook de fabrikant, verkoper of installateur kan u op weg helpen.

 

Wat te doen als er asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen?

Algemeen mag asbesthoudend materiaal dat in goede toestand verkeert mag blijven zitten. Toch moet men waakzaam blijven, op termijn kan het materiaal beschadigt raken of verweren.

Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal kan beter verwijderd worden als het niet afgeschermd is.

Indien de asbestcement nog in relatief goede staat is kan men, op voorwaarde dat men enkele voorzorgsmaatregelen neemt, zelf aan de slag. Indien het om ongebonden asbest, sterk verweerd asbestcement of om moeilijk te verwijderen toepassingen gaat zoekt u best gespecialiseerde hulp.

 

Waar naartoe met asbestafval?

Het recyclagepark heeft voor asbestcement een afzonderlijke container. Denk eraan dat asbestafval niet thuishoort in de container met bouw- en sloopafval.

 

Meer informatie?

Brochure Asbest in en om het huis (uitgave van de Vlaamse Overheid)

è zeer volledige brochure met veel foto’s van asbesthoudend materiaal en verschillende beslissingsbomen (aan de hand daarvan kan u bepalen of een bepaalde toepassing asbesthoudend is of niet)


Brochure Asbest. En nu? (uitgave van de provincie Vlaams Brabant)

è basisbrochure, eenvoudiger dan de eerste brochure

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be