Afkoppeling Hoekestraat door werken A11.

In het kader van de werkzaamheden aan de A11, wordt de Hoekestraat afgekoppeld van de Natiënlaan (N49). Om dit mogelijk te maken worden de bestaande weg en riolering aangepast. De werken startten in januari 2015 en zullen onder normale weersomstandigheden duren tot eind maart 2015.

Tijdens de werken kan het lokaal verkeer hinder ondervinden. De woningen in de Hoekestraat blijven op elk moment bereikbaar met de wagen, maar af en toe kan het nodig zijn om iets verderop in de straat te parkeren. Eind maart 2015 zal het niet meer mogelijk zijn om de Hoekestraat te bereiken via de Natiënlaan (N49). Bewoners kunnen de Hoekestraat dan in- en uitrijden via de Dudzelestraat. Om zwaar verkeer vlot te laten keren, wordt op de splitsing van de Hoekestraat een draaipunt aangelegd.