Aanleg A11

Op 22 maart 2014 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van de A11, één van de missing links in het Vlaamse wegennet. Deze nieuwe autosnelweg vormt het onderbrekende puzzelstuk tussen twee belangrijke verkeersaders: De N31 in Brugge en N49 in Westkapelle.

De A11, met een totale lengte van 12 kilometer, zorgt voor een vlotte verbinding van de haven van Zeebrugge met het binnenland en voor een verbeterde ontsluiting van de Oostkust. De werken zijn gespreid over verschillende werfzones en nemen 42 maanden in beslag, tot het najaar 2017.

Een groot project als dit zal hinder met zich meebrengen. Daarom wilt het Agentschap Wegen en Verkeer, opdrachtgever van het project, de omwonende, handelaar, toerist, fietser of automobilist zo goed mogelijk informeren over de verschillende werfzones en de mogelijke hinder. Om dit mogelijk te maken heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de website www.a11verbindt.be aangemaakt waarop ondermeer de volgende informatie terug te vinden is:
     - wat is de A11;
     - waarom is de A11 noodzakelijk;
     - hoe wordt de A11 gefinancierd;
     - een overzichtsplan met de locatie van alle werfzones;
     - per werfzone wordt uitgelegd welke werken daar uitgevoerd zullen worden en hoe
       deze zone bereikbaar is;
     - een overzicht van de timing van de werken ingedeeld per werfzone;
     - de contactgegevens indien u een vraag heeft over deze werken.

Wenst u tijdig geïnformeerd te worden over de vooruitgang van de werken of wanneer de verkeerssituatie wijzigt, dan kan u zich via www.a11verbindt.be inschrijven op de digitale nieuwsbrief van het project A11.

Vooruitgang van de werken op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist:

Zone 9: Viaduct over het Leopold- en Schipdonkkanaal
Start van de werken in september 2014 tot november 2016.
Om de werken aan het viaduct en de beweegbare brug over het Boudewijnkanaal veilig te kunnen uitvoeren, zal het jaagpad ter hoogte van het Boudewijnkanaal tijdelijk onderbroken worden. Fietsers worden via een tijdelijk fietspad langs de werken geleid. Signalisatieborden duiden de omleiding aan. Deze omleiding zal duren tot 2016.

Zone 10: Nieuwe weg richting Heist
Start van de werken in september 2014 tot augustus 2016.

Zone 11: Herinrichting Heistlaan
Deze werken zijn gestart in de 2de helft van maart 2014 en zullen duren tot juni 2016.
De afgelopen maanden werd de rijstrook langs de kant van tearoom/restaurant 't Hespekotje aangelegd. Nu deze werken afgerond zijn, is de andere kant aan de beurt. Deze werken zijn gestart op 11 maart 2015 en zullen ongeveer twee maanden duren. Hierdoor zal er gedurende twee maanden slechts éénrichtingsverkeer mogelijk zijn, in de richting van Heist. Het verkeer dat richting de Dudzelestraat wil, moet omrijden via Van Nieuwenhuyselaan (die tijdelijk werd opengesteld voor de duur van deze werken) en de Alfred Ronsestraat.

De timing, hinder en omleidingen van deze werken op de Heistlaan zijn terug te vinden op de website www.a11verbindt.be onder 'Aanleg van de A11' --> 'Alle werken in Knokke-Heist' --> 'Herinrichting Heistlaan' --> 'Bereikbaarheid' --> 'Nieuwe hinder Heistlaan vanaf maart 2015'.

Zone 12: Doorgetrokken fietspad van het Boudewijnkanaal tot aan het Leopold- en Schipdonkkanaal
Start en uitvoering in 2017.

Zone 13: Tunnels onder de N376 (Dudzelestraat) en N374 (Oostkerkestraat)
Deze werken zijn gestart in juni 2014 en zullen duren tot september 2017.

In de tweede helft van april start de aannemer met het heien van damplanken. Deze werken kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Om de geluidsoverlast voor de bewoners in Westkapelle en Oostkerke te beperken, zal de aannemer deze werken enkel uitvoeren tussen 7 en 16 uur. In uitzonderlijke gevallen kan er doorgewerkt worden tot maximum 17 uur.

Door de ondertunnelingswerken wordt de Oostkerkestraat vanaf juni afgesloten voor een periode van ongeveer een jaar. Verkeer dat van Oostkerke naar de Natiënlaan wil, moet omrijden via een tijdelijk aangelegde weg en de Dudzelestraat. Verkeer dat van de Natiënlaan naar Oostkerke rijdt, wordt ook omgeleid via deze tijdelijke weg. Bestuurders kunnen aan de tijdelijke weg echter niet meteen links afslaan naar de Westkapellesteenweg, maar moet eerst keren aan de rotonde ter hoogte van de Heistlaan. Fietsers kunnen hier wel afslaan, voor hen wordt een veilige oversteekplaats voorzien. Verkeer vanuit Oostkerke naar de haven van Zeebrugge neemt de Leopoldsvaart-Noord die tijdelijk een eenrichtingsweg wordt, en vervolgens de Havenrandweg-Zuid. Verkeer vanuit de haven naar Oostkerke wordt omgeleid via de Dudzelestraat, de tijdelijke weg en de Westkapellesteenweg.

Om de A11 aan te leggen, bouwt de aannemer een tunnel onder de Dudzelestraat en de Oostkerkestraat. De graafwerken voor deze tunnels brengen een grote hoeveelheid grond met zich mee, die vervoerd moeten worden naar een nabijgelegen werfzone, waar de grond opgehoogd zal worden. Om de hinder voor het verkeer te beperken, bouwde het Agentschap Wegen en Verkeer een tijdelijke brug over de N376 (Dudzelestraat) in Westkapelle. De brug werd in de tijdsspanne van één nacht geplaatst en zal uitsluitend gebruikt worden om grote hoeveelheden grond te vervoeren. Dankzij de werfbrug moet het dwarsende verkeer in de Dudzelestraat niet nodeloos gehinderd worden. De werfbrug zal vanaf deze zomer gebruikt worden en tot 2016 in dienst zijn.

Zone 14: Aansluitingscomplex A11 - N49 (Natiënlaan)
Deze werken zijn gestart in de 2de helft van maart 2014 en zullen duren tot september 2017.
Vanaf september 2014 worden gedurende drie maanden trekpalen in de grond gebracht. Daarvoor werkt de aannemer met een dieselblok om deze trekpalen in de grond te 'kloppen'. Tussen 7u 's ochtends en 17u 's avonds kunnen deze werkzaamheden geluidshinder met zich meebrengen.

Zone 15: Nieuwe parallelweg naast de N49 (Natiënlaan)
Deze werken zijn gestart in de 2de helft van maart 2014 en zullen duren tot november 2016.
Vanaf maart 2015 wordt het fietspad van de N49 (Natiënlaan) onderbroken tussen de brug over de Damse Vaart en het kruispunt met de Sluisstraat. Er zijn verschillende fietsomleidingen van kracht die terug te vinden zijn op de website www.a11verbindt.be onder 'Aanleg van de A11' --> 'Alle werken in Knokke-Heist' --> 'Parallelweg naast de N49' --> 'Bereikbaarheid'. Deze omleidingen blijven van kracht tot begin 2017.

Zone 16: Nieuwe verbinding Oude Sabsweg - Roden Ossenstraat
Deze werken zijn gestart in maart 2014 en zullen duren tot september 2017.

Zone 17: Nieuwe rotonde Natiënlaan - Dudzelestraat
Vanaf maandag 9 maart 2015 starten de voorbereidende werken voor de aanleg van een nieuwe rotonde op het kruispunt van de Natiënlaan (N49) met de Dudzelestraat (N376). Hierdoor zal het verkeer op de Natiënlaan over ongeveer 1 kilometer in beide rijrichtingen over 1 rijstrook moeten. Tijdens deze fase wordt de bestaande verharding van de Natiënlaan uitgebreid, zodat tijdens de eigenlijke werken twee versmalde rijstroken kunnen voorzien worden in beide rijrichtingen.
Vanaf 23 maart 2015 zijn de eigenlijke werken aan de rotonde gestart. Deze rotonde zal in twee helften worden aangelegd.
Eerst is de helft aan de zijde van Sluis aan de beurt. In die fase van de werken verandert het huidige kruispunt in een T-kruispunt van de Natiënlaan met de Dudezelestraat richting Dudzele. Het verkeer richting Sluis zal op dit kruispunt niet meer kunnen afslaan maar moet het volgende kruispunt Natiënlaan - Sluisstraat (N376a) gebruiken. Het verkeer op de N49 moet in beide rijrichtingen over twee versmalde rijstroken. Het verkeer dat vanuit Antwerpen of Gent naar Nederland wil, volgt best de N251 via Aardenburg. Wie van Brugge naar Nederland rijdt kan de werfomleiding volgen.
Deze fase zal ongeveer één jaar in beslag nemen.

De timing, hinder en omleidingen van deze werken zijn terug te vinden op de website www.a11verbindt.be onder 'Aanleg van de A11' --> 'Alle werken in Knokke-Heist' --> 'Rotonde Natiënlaan-Dudzelestraat' --> 'Bereikbaarheid' --> 'Nieuwe rotonde Natiënlaan-Dudzelestraat'.

Zone 18: Verbinding fietsroute Hoeke - Ramskapelle
Start en uitvoering in 2017.