Aanleg 2de helft rotonde Natiënlaan - Dudzelestraat (Project A11)

De werken aan de A11 vorderen vlot. Vanaf half september 2016 werden nieuwe delen van de Natiënlaan (N49) tussen de Damse vaart en Westkapelle-dorp deels in dienst genomen. Hierdoor is de verkeerssituatie grondig veranderd.

Ter hoogte van het voormalige lichtengestuurde kruispunt Natiënlaan (N49) met de Dudzelestraat (N376) wordt de helft van de rotonde in gebruik genomen. Het verkeer komende van Knokke zal via deze rotonde kunnen rijden op 2 versmalde rijstroken. Op de rotonde zelf zal ook een afslag mogelijk zijn richting Sluis. Verkeer komende van Antwerpen richting Knokke zal via de nieuwe ventweg rijden (2 rijstroken), om dan eerst richting Sluis te rijden op de Dudzelestraat. Eens ter hoogte van de Sluisstraat (N376a) moet het verkeer links afslaan richting Natiënlaan. De opeenvolging van Sluisstraat, Dudzelestraat en Natiënlaan, allen in 1 richting, vormen samen met de helft van de nieuwe rotonde als het ware één grote, tijdelijke rotonde.

In het midden van de werfzone Natiënlaan (N49) is het aansluitingscomplex A11/N49 volop in aanbouw. De werken aan de bruggen en tunnels lopen op hun einde en de komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de weg. Het aansluitingscomplex zal dan bijna volledig klaar zijn, op de verbinding tussen de A11 en Natiënlaan (N49) richting Knokke na.

Om dat laatste op te vangen zal er een tijdelijk verkeerlichten-geregeld kruispunt gemaakt worden op de Natiënlaan (N49) nabij de ingang van de tunnel komende van Antwerpen. Hierdoor zal het verkeer komende van Zeebrugge/Dudzele op een veilige manier richting Knokke kunnen rijden.

Meer uitleg over deze werken vind je terug via de website www.a11verbindt.be onder 'Aanleg van de A11' --> 'Alle werken in Knokke-Heist' --> 'Rotonde Natiënlaan - Dudzelestraat' --> 'Bereikbaarheid' --> 'Start laatste fase heraanleg N49'.