Schepencollege

Het college bestaat uit de burgemeester, acht schepenen en één ambtenaar, de gemeentesecretaris.  Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente, dat het dagelijks bestuur waarneemt.  Behalve de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad, op gemeentelijk vlak, heeft het college een aantal bevoegdheden die door de wet worden opgedragen: het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentelijke werkzaamheden, de vaststelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen. De gemeentesecretaris notuleert de beraadslagingen en de beslissingen van het schepencollege en van de gemeenteraad en is tevens het hoofd van het gemeentepersoneel.

 

 

Collegeleden

Naam Functie Telefoon
Graaf Leopold Lippens Burgemeester +32 50 630 100
Piet De Groote Schepen +32 50 630 100
Daniël De Vlamynck Schepen +32 50 630 100
Anthony Wittesaele Schepen +32 50 630 100
Kris Demeyere Schepen +32 475 57 17 98
Paul Geerinckx Schepen +32 50 630 100
Jan Morbee Schepen +32 477 61 33 05
Kathleen van der Hooft Schepen +32 499 80 00 81
Daniël Despiegelaere Schepen +32 50 63 01 00
Miet Gobert Secretaris +32 50 630 100