Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Ambulante handel

Wat is ambulante handel?

Het verkopen of te koop aanbieden van een product of een dienst aan een consument buiten een handelsvestiging.

Leurkaart nodig?

Om een ambulante activiteit te mogen uitoefenen is een machtiging vereist: de leurkaart, tenzij het om een vrijgestelde activiteit gaat (vb. menslievend, sociaal doel).

Commerciële of niet-commerciële verkopen op het openbaar domein?

Altijd toestemming vragen aan het gemeentebestuur.

Verkopen op het openbaar domein is in Knokke-Heist strikt gereglementeerd. Het gemeentelijk reglement kan je hieronder nalezen.

Openbare rust, orde en veiligheid is voor het gemeentebestuur steeds een prioriteit.

Openbare markten, kermissen en de strandverkopen zijn geregeld binnen concessies.

Enkel met een goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen mag je buiten de openbare markten op het openbaar domein verkopen.

Wat, wanneer en hoe mag ik nu verkopen op het openbaar domein?

Best even afstemmen met de dienst Lokale Economie.