Zoute Grand Prix

Artikel 1.

De organisatiezone voor de activiteiten van de Zoute Grand Prix bestaat uitvolgende openbare wegen:

- De Zeedijk vanaf het Lichttorenplein tot en met de Oosthinderstraat

- De Oosthinderstraat

- Het Albertplein

- De Kustlaan tussen het Driehoeksplein en de Sparrendreef

- De Wielingen

 

Art. 2

Het stilstaan en parkeren is verboden:

- vanaf 27 september 2018 tot en met 09 oktober 2018:

- op het Albertplein;

- vanaf 28 september 2018 tot en met 07 oktober 2018:

- op de Zeedijk, vanaf het Lichttorenplein tot de Oosthinderstraat;

- vanaf 26 september 2018 tot en met 09 oktober 2018:

- in de Kustlaan tussen Driehoeksplein en de Sparrendreef;

- vanaf 02 oktober 2018 tot en met 08 oktober 2018

- in de Bronlaan, tussen de Kustlaan en de Astridlaan

- op 05 en 07 oktober 2018 :

- langs de noordelijke en zuidelijke rijbaan van de Elizabethlaan tussen de

Krommedijk en de Parkstraat;

- de Graaf d’Ursellaan;

- vanaf 04 oktober tot en met 07 oktober 2018:

- in de Oosthinderstraat;

- de Wielingen;

- in de Antoine Bréartstraat

Signalisatie: verkeerstekens E 3, met onderbord van data, en bijkomende informatieborden: “voorbehouden

houders doorlaatbewijs Zoute Grand Prix “

 

Art. 3.

Het stilstaan en parkeren is verboden op de parking Knokkestraat te Heist, op vrijdag 05 oktober 2018 en

zondag 07 oktober 2018

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 4.

Het stilstaan en parkeren is verboden in de Sparrendreef vanaf het Caddiespad tot de Boslaan op zaterdag

06 oktober 2018 vanaf 14.00 uur.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 5.

Het stilstaan en parkeren is verboden in de Kongostraat ter hoogte van huisnummer 2, de volledige

parkeerstrook aldaar.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 6.

Het stilstaan en parkeren is op 07 oktober 2018 verboden in de Emile Verhaerenlaan tussen de Fochlaan en

het Poolspad aan de zijde van de oneven huisnummers.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 7.

Het stilstaan en parkeren is op 05 oktober 2018 van 14.00 uur tot 19.00 uur verboden in de Pannenstraat

tussen de Emanuel Hielstraat en de Knokkestraat.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 8.

Het stilstaan en parkeren is op 04 oktober 2018 verboden 07.00u tot 18.00u op het kerkplein aan de Sint-

Jacobskerk in de Sint-Jacobsstraat, en in de Oostkerkestraat.

Signalisatie: verkeerstekens E3

 

Art. 9.

Het stilstaan en parkeren is vanaf 04 oktober 2018 tot en met 07 oktober 2018 verboden in de Sparrendreef

tussen de Zoutelaan en het Caddiespad.

Signalisatie: verkeerstekens E3

 

Art. 10.

Het stilstaan en parkeren is op 06 oktober 2018 verboden in de Prins Filiplaan – rechts in de rijrichting vanaf

de Sparrendreef in de richting van de Koningin Fabiolalaan.

Signalisatie: afdekkers, verkeerstekens E3

 

Art. 11.

Op zaterdag 06 oktober 2018 en zondag 07 oktober 2018 zal het éénrichtingsverkeer in de Camille

Pisarrodreef tussen Duinenwater en de Henry van de Veldelaan opgeheven worden. Er zal

éénrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Camille Pisarrodreef vanaf de Henry van de Veldelaan in de

richting van Duinenwater.

Signalisatie: afdekken huidige signalisatie, C1, F19

 

Art. 12.

Het stilstaan en parkeren is verboden in de ventweg langs de Natiënlaan, langs beide zijden van de rijbaan

tussen het rond punt met de Dudzelestraat en de tunnel aan de Oostkerkestraat en dit op zaterdag 06

oktober 2018 vanaf 08.00 uur tot 12.00 uur en op zondag 07 oktober 2018 van 09.00 uur tot 11.30 uur.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 13.

Op zaterdag 06 oktober van 08.00 uur tot 12.00 uur en op zondag 07 oktober 2018 is enkel

bestemmingsverkeer toegelaten

- in de ventweg langs de Natiënlaan, langs beide zijden van de rijbaan tussen het rond punt met de

Dudzelestraat en de tunnel aan de Oostkerkestraat.

Signalisatie: verkeershekken met verkeerstekens C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer en

verkeersregeling door politie. Omleiding bewegwijzerd door verkeerstekens F 41.

 

Art. 14.

Op vrijdag 05 oktober van 14.00 uur tot 19.00 uur is enkel bestemmingsverkeer toegelaten

a) in de Pannenstraat

- tussen de Emanuel Hielstraat en de Knokkestraat.

Signalisatie: verkeershekken met verkeerstekens C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer en

verkeersregeling door politie. Omleiding bewegwijzerd door verkeerstekens F 41.

 

Art. 15.

Vanaf donderdag 04 oktober tot en met zondag 07 oktober 2018 van 10.00 uur tot 19.00 uur is enkel

bestemmingsverkeer toegelaten

a) in de Kustlaan

- tussen de Sparrendreef en het Albertplein;

- tussen de Zandstraat en het Albertplein;

b) op het Albertplein;

c) in de Oosthinderstraat;

Signalisatie: verkeershekken met verkeerstekens C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer en

verkeersregeling door politie. Omleiding bewegwijzerd door verkeerstekens F 41.

 

Art. 16.

Vanaf woensdag 26 september 2018 tot en met 09 oktober 2018 wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in

de Kustlaan:

- vanaf de Zandstraat tot en in de richting van het Albertplein;

- vanaf de Elizabethlaan tot en in de richting van de Sparrendreef.

Op woensdag 06 oktober 2018 wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Prins Filiplaan:

- vanaf de Sparrendreef in de richting van de Koningin Fabiolalaan.

Signalisatie: verkeerstekens F 19, C1, D1, C 31 en bewegwijzerde omleiding met verkeerstekens F 41

 

Art. 17

Vanaf zaterdag 06 oktober 2018 tot en met zondag 07 oktober 2018 wordt er éérichtingsverkeer ingevoerd

in de Nieuwstraat:

- vanaf de Westkapellestraat in de richting van de Cipressenstraat.

Signalisatie: verkeerstekens F 19, C1, D1, C 31 en bewegwijzerde omleiding met verkeerstekens F 41

 

Art. 18.

Er is geen doorgaand verkeer toegelaten op de rijbaan van de Zeedijk, tussen het Lichttorenplein en de

Oosthinderstraat, vanaf vrijdag 28 september 2018 om 08.00 uur tot en met zondag 07 oktober 2018 om

20.00 uur.

Middelen:

Afsluiting van de rijbaan van de Zeedijk, ter hoogte van het Lichttorenplein, het Albertplein en de Antoine

Bréartstraat door middel van slagbomen die met een elektronische sleutel kunnen geopend worden door

personen betrokken bij de organisatie van het evenement, en houders van dergelijke sleutel die tijdens de

zomerperiode gemachtigd zijn om voor beroepsredenen of als gebruiker/eigenaar van een garage op de

Zeedijk op de rijbaan van de Zeedijk te rijden.

Aan de zijstraten wordt een fysieke afsluiting met palen geplaatst.

Signalisatie:

Verkeerstekens C 3 met onderbord M 2, tussen 08.00 u en 20.00 uur.

 

Art. 19.

De wandelweg van de Zeedijk, tussen de Oosthinderstraat en het Lichttorenplein is voorbehouden voor de

organisatie van het evenement, voor het plaatsen van paviljoenen, demo-wagens van participerende

automerken, deelnemende wagens, en als start- en aankomstzone vanaf 28 september 2018 tot en met 07

oktober 2018.

Fiets- en voetgangersverkeer wordt tijdens de activiteiten op de wandelweg, omgeleid naar de rijbaan en het

trottoir van de Zeedijk.

Middelen: nadarhekken en oversteekzones onder toezicht van stewards en politie.

Signalisatie: verkeerstekens C3 en C 19, met infoborden aan de nadarhekken

 

Art. 20.

Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de straten uitgevend op de Zeedijk, tussen het Lichttorenplein en

de Oosthinderstraat, vanaf vrijdag 28 september 2018 tot en met maandag 08 oktober 2018:

- in de Marie-Joséstraat;

- in de Swolfstraat;

- in de Zandstraat;

- in de Duindistelstraat;

- in de Golvenstraat;

- in de Strandstraat;

- in de Zeewindstraat;

- in de Ebbestraat;

- in de Westhinderstraat.

Signalisatie: verkeerstekens C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F 45.

 

Art. 21.

Op vrijdag 05 oktober 2018 van 13.00 uur tot 18.00 uur is er geen verkeer toegelaten

- op beide rijbanen van de N 34 Elizabetlaan, het gedeelte tussen de Anemonenlaan en het Heldenplein

- in de Graaf d’Ursellaan

Signalisatie: verkeershekken met verkeersteken C 3, omleidingsborden F 41 en toezicht door politie en

stewards.

Op zondag 07 oktober 2018 van 08.00 uur tot 13.00 uur is er geen verkeer toegelaten

- op de beide rijbanen van de N 34 Elizabetlaan, het gedeelte tussen de Anemonenlaan en het

Heldenplein

- in de Graaf d’Ursellaan

Signalisatie: verkeershekken met verkeersteken C 3, omleidingsborden F 41 en toezicht door politie en

stewards.

 

Art. 22.

Op donderdag 04 oktober 2018, tussen 12.00 uur en 18.00 uur is er geen verkeer toegelaten op volgende

wegen:

- Sint-Jacobsstraat

- Oostkerkestraat

- Oude Heernisstraat

- Hoekestraat

- Zaalkeetstraat

- Krinkeldijk

- Damse Vaart-Noord

- Sabtsweg

- Bloedputstraat

Signalisatie: Verkeershekken met verkeersteken C 3 , F 45 aan de beginpunten van de invalswegen leidend

naar deze rijbanen, en toezicht door politie en stewards.

 

 

 

Art. 23.

Vanaf vrijdag 05 oktober 2018 tot en met zondag 07 oktober 2018, van 10.00 tot 18.00 uur, wordt rondom de

organisatiezone een verkeersluwe zone gecreëerd begrensd door volgende wegen:

- De Elizabetlaan vanaf de Fochlaan richting Albertplein

- De Fochlaan

- De Sparrendreef vanaf de Prins Karellaan

- De Kustlaan vanaf de Bronlaan tot Sparrendreef

Signalisatie: verkeerstekens C 3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en voorafsignalisatie met F 45 verkeerstekens.

Om het verkeer voor deze zone af te leiden, wordt in volgende straten vanaf 05/10/2018 tot en met

07/10/2018 éénrichtingsverkeer ingevoerd:

- Prins Filiplaan vanaf de Sparrendreef in de richting van en tot de Konijnendreef

- De Koningin Fabiolalaan vanaf de Kustlaan in de richting van de Prins Filiplaan.

Signalisatie: verkeerstekens C1, F 19, D 1 en C 31

 

Art. 24.

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 25.

Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke-Heist.

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

-De postoverste van de brandweer van de hulpverleningspost zone 1 van West-Vlaanderen.

 Besluit

 Mobiliteit ZGP

Datum goedkeuring: 21 september  2018

Datum bekendmaking: 21 september 2018