Tegemoetkoming chronische wonden

Omschrijving:

Patiënten met chronische wonden krijgen een forfaitaire tegemoetkoming en een bijkomende tegemoetkoming voor bepaalde verbandmiddelen krijgen. Chronische wonden zijn wonden die na zes weken behandeling onvoldoende genezen zijn.

  • Uw behandelende arts stuurt een "kennisgeving" op aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
  • Deze kennisgeving geeft recht op de tegemoetkomingen voor maximum 3 maanden en is 3 keer hernieuwbaar.
  • Op de voorschriften voor de apotheker moet uw behandelende arts de vermelding "derdebetalersregeling van toepassing" aanduiden.
Bedrag: 

De tegemoetkoming bestaat uit een maandelijkse forfaitaire tegemoetkoming en een bijkomende tegemoetkoming voor bepaalde verbandmiddelen. Deze verbandmiddelen zijn opgenomen in de lijst actieve verbandmiddelen.

Contact

Thuiszorgplatform Kraaiennestplein 1 bus 5 8301 Knokke-Heist T 050 530 940 of 050 530 919 F 050 530 909 E thuiszorgplatform@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be