Studietoelage voor het hoger onderwijs

Omschrijving:

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Voorwaarden: 

Om een studietoelage te krijgen voor het academiejaar 2017-2018, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met:

Uw nationaliteit

U moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

Uw inkomen

Of u een studietoelage krijgt, hangt af van uw gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen. Naast uw loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.

De onderwijsinstelling en de studie

 • U moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dit kunt u nakijken in het Hogeronderwijsregister. Bepaalde opleidingen komen niet in aanmerking. Er gelden specifieke voorwaarden voor studies in het buitenland.
 • Uw opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma.
 • U moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

Als u in aanmerking komt voor een schooltoelage kunt u voor het schooljaar 2017-2018 uw aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018. 

Gebruik bij voorkeur het digitaal aanvraagformulier. Of dien uw aanvraag in op papier. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen vanaf 1 juli 2017. U kunt ook een formulier vragen op school.

Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Bekijk de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.

Voor heel specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

Wettekst: 

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Bedrag: 

Voor een voltijds studietraject voor het academiejaar 2017-2018 (60 studiepunten)

 • minimumtoelage: 261,20 euro
 • volledige toelage:
  • 4.042,25 euro als u kotstudent bent
  • 2.426,13 euro als u geen kotstudent bent.
 • uitzonderlijke studietoelage
  • 5.442,34 euro als u kotstudent bent, 
  • 3.520,66 euro als u geen kotstudent bent.

Voor een deeltijds studietraject voor het academiejaar 2017-2018 (minder dan 60 studiepunten) 

Als u een studietraject volgt van minder dan 60 studiepunten, krijgt u een percentage van bovenstaande bedragen. Ook hier is de minimumtoelage altijd 261,20 euro.

Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vindt op de website van Studietoelagen. 

Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt wordt. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw studietoelage.