Schooltoelage voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs

Omschrijving:

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage.

Voorwaarden: 

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage, moet aan enkele voorwaarden voldaan worden. 

 • Nationaliteit: het kind waarvoor een schooltoelage wordt aangevraagd moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als het kind geen Belg is, moet het (of de ouders) al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben. 
 • Inkomen: de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de ouders, bepalen of er al dan niet een schooltoelage wordt toegekend. Naast loon wordt er ook rekening gehouden met o.a. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden. Ook het kadastraal inkomen kan een rol spelen. 

 • School- en studiekeuze: het kind moet een opleiding volgen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat sommige opleidingen niet in aanmerking komen. Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
  • Kleuteronderwijs: kleuters moeten (afhankelijk van de leeftijd) een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.
  • Lager onderwijs: kinderen in het lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
  • Secundair onderwijs: studenten in het secundair onderwijs kunnen een schooltoelage ontvangen tot het schooljaar waarin ze 22 jaar oud worden (voor bepaalde opleidingen zijn er uitzonderingen). Studenten die 2 opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun schooltoelage.

Wie in aanmerking komt voor een schooltoelage kan een aanvraag indienen. Een schooltoelage wordt bij voorkeur digitaal aangevraagd, maar kan ook schriftelijk. U kunt het papieren aanvraagformulier online downloaden of bestellen vanaf 1 juli. U kunt ook een exemplaar vragen op school.

U kunt een schooltoelage voor het schooljaar 2017-2018 aanvragen van 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018. Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen bij het invullen van de aanvraag.

Voor specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

Wettekst: 

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Bedrag: 

Schooljaar 2017 - 2018:

Basisonderwijs

 • Kleuteronderwijs: 94,98 euro (vast bedrag)
 • Lager onderwijs: 106,86 euro tot 160,28 euro.

Leerlingen die op internaat zitten, krijgen hetzelfde bedrag als externe leerlingen

Secundair onderwijs

 • De minimale toelage is 133,08 euro. Dit bedrag kan oplopen tot 1.174,90 euro voor leerlingen die op internaat zitten. 
 • Er zijn aparte bedragen voor leerlingen in de 4de graad, en leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs.

Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt is. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw schooltoelage lager en secundair onderwijs.

Contact

Infopunt Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 909 E sociaalhuis@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be