Schooltoelage voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs

Omschrijving:

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage.

Voorwaarden: 

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage, moet u aan enkele voorwaarden voldoen: 

 • Nationaliteit: het kind waarvoor een schooltoelage wordt aangevraagd moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als het kind geen Belg is, moet het kind of de ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben. 
 • Inkomen: de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de ouders, bepalen of een schooltoelage wordt toegekend. Naast het loon wordt er ook rekening gehouden met o.a. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden. Ook het kadastraal inkomen (KI) van woningen die u verhuurt of van een buitenverblijf kunnen een rol spelen. 

 • School- en studiekeuze: het kind moet een opleiding volgen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat sommige opleidingen niet in aanmerking komen. Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
  • Kleuteronderwijs: kleuters moeten (afhankelijk van de leeftijd) een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.
  • Lager onderwijs: kinderen in het lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
  • Secundair onderwijs: studenten in het secundair onderwijs kunnen een schooltoelage ontvangen tot het schooljaar waarin ze 22 jaar oud worden (voor bepaalde opleidingen zijn er uitzonderingen). Studenten die 2 opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun schooltoelage.

Als u in aanmerking komt voor een schooltoelage kunt u voor het schooljaar 2017-2018 uw aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018. 

Gebruik bij voorkeur het digitaal aanvraagformulier. Of dien uw aanvraag op papier in. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen vanaf 1 juli 2017. U kunt ook een formulier vragen op school.

Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Bekijk de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.

Voor specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

Wettekst: 

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Bedrag: 

Basisonderwijs schooljaar 2017-2018:

 • Kleuteronderwijs: 94,98 euro (vast bedrag)
 • Lager onderwijs: 106,86 euro tot 160,28 euro.

Leerlingen die op internaat zitten, krijgen hetzelfde bedrag als externe leerlingen

Secundair onderwijs schooljaar 2017-2018:

 • De minimale toelage is 133,08 euro. Dit bedrag kan oplopen tot 1.174,90 euro voor leerlingen die op internaat zitten. 
 • Er zijn aparte bedragen voor leerlingen in de 4de graad, en leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs.

Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt is. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw toelage.

Contact

Infopunt Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 909 E sociaalhuis@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be