Woonlening van het Vlaams Woningfonds

Omschrijving:

Wilt u een woning kopen en hebt u een bescheiden inkomen? Dan kunt u misschien rekenen op een lening van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning

Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden: 

Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire leningen toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.

Om een lening te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mag niet overschreden worden
 • uw netto-belastbaar inkomen moet minimum 10.367 euro bedragen en mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
 • uiterlijk bij de ondertekening van de leningsakte mag u geen volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond, kavel of andere woning.
 • u moet voldoende solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen.

Alle voorwaarden voor de woonlening van het Vlaams Woningfonds vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds.

Als u langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

 • uw identiteitskaart
 • uw laatst beschikbare aanslagbiljet
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens 6 laatste inkomensfiches).
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.
Bedrag: 

Er wordt een lening toegekend tot 100% van de aankoopprijs of waarde van de woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend in functie van uw belastbaar inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning of het appartement. De rentevoeten variëren momenteel tussen minimum 2%  en maximum 2,12%.

De rentevoet wordt verminderd:

 • per persoon ten laste. Een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste.
 • indien de woning of het appartement gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel.

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds.