Personenbelasting - toeslag belastingvrije som

Omschrijving:

Als u één of meer kinderen ten laste hebt, hebt u recht op fiscale voordelen. Uw belastingvrije minimum wordt verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Daarnaast zijn er ook bijkomende toeslagen.

Voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt, hebt u recht op een belastingvrije som.

De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, heeft recht op één of meer toeslagen op de belastingvrije som.

Het kind met een handicap komt overeen met twee kinderen bij de berekening van het aantal kinderen ten laste. Voor een alleenstaande met kinderlast (ongeacht het aantal kinderen ten laste) bedraagt de belastingvrije som 1.440 euro.

Voorwaarden: 
  • Voor kinderen jonger dan 3 hebt u geen kosten voor kinderopvang ingebracht.
  • Voor kinderen met een handicap hebt u een attest waaruit blijkt dat een van uw gezinsleden voor 66% gehandicapt is.