Onroerende voorheffing - vermindering voor huurders

Omschrijving:

Als u huurt dan hebt u ook recht op een aantal verminderingen van de onroerende voorheffing:

  • de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen 
  • de vermindering voor personen met een handicap
  • de vermindering voor grootoorlogsverminkten
Voorwaarden: 

U komt in aanmerking voor deze vermindering als u op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan de voorwaarden voor de vermindering.

De huurder vraagt de vermindering één keer aan. Nadien wordt de vermindering automatisch toegekend.
Ook als de huurder verhuist naar een andere in Vlaanderen gelegen huurwoning wordt de vermindering automatisch toegekend.

De huurder moet de eigenaar op de hoogte stellen van de aanvraag.

De huurder vraagt de vermindering aan:

  • via het contactformulier op de website van de Vlaamse belastingdienst
  • of vraagt het formulier aan via het gratis nummer 1700.

De huurder verstuurt de ondertekende aanvraag voor 1 mei van het aanslagjaar naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst. Het is niet verplicht om de eigenaar het formulier te laten ondertekenen.  

De huurder moet geen bewijzen (zoals attest van handicap) toevoegen aan de aanvraag. De Vlaamse Belastingdienst gaat zelf na of de huurder aan de voorwaarden voor vermindering voldoet.

De Vlaamse Belastingdienst stuurt de ontvangstmelding van de aanvraag naar de eigenaar en de huurder.

De eigenaar/verhuurder moet het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs of de vermindering doorstorten aan de huurder.

Bedrag: 

Het bedrag van de onroerende voorheffing en de vermindering kunt u online berekenen op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.