Onroerende voorheffing - vermindering voor huurders

Omschrijving:

Als u huurt, dan hebt u ook recht op een aantal verminderingen van de onroerende voorheffing:

  • de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen 
  • de vermindering voor personen met een handicap
  • de vermindering voor grootoorlogsverminkten
Voorwaarden: 

U komt in aanmerking voor een of meerdere verminderingen als u op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan de voorwaarden van die vermindering:

De huurder vraagt de vermindering één keer aan. Nadien wordt de vermindering automatisch toegekend.
Ook als de huurder verhuist naar een andere in Vlaanderen gelegen huurwoning wordt de vermindering automatisch toegekend.

De huurder moet de eigenaar op de hoogte stellen van de aanvraag.

De huurder vraagt de vermindering aan met het aanvraagformulier voor huurders:

  • via het contactformulier op de website van de Vlaamse belastingdienst
  • of via het gratis nummer 1700 

De huurder verstuurt de ondertekende aanvraag voor 1 mei van het aanslagjaar naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst. Het is niet verplicht om de eigenaar het formulier te laten ondertekenen. 

De huurder moet een bewijs (zoals attest van handicap) toevoegen aan de aanvraag. 

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt een beslissingsbrief over de toekenning van de vermindering naar de eigenaar/verhuurder en de huurder.

De eigenaar/verhuurder moet het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs of de vermindering doorstorten aan de huurder.

Bedrag: 

Het bedrag van de onroerende voorheffing en de vermindering kunt u online berekenen op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.