Inkomensgarantie voor ouderen

Omschrijving:

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden: 

U moet:

 • minstens 65 jaar zijn
 • Belg of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloos of van een onbepaalde nationaliteit zijn. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
 • verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Of u recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt.

U kunt ook zelf een aanvraag indienen, bv. wanneer uw inkomen of leefsituatie veranderd is.

U kunt de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

 • bij uw gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
 • bij de Federale Pensioendienst - FPD (in persoon of via een gevolmachtigde)
  • op een van de zitdagen die de FPD in heel wat gemeentes organiseert
  • in een regionaal kantoor van de FPD
  • in de Zuidertoren te Brussel, de hoofdzetel van de FPD
 • via de website www.pensioenaanvraag.be.

In Knokke-Heist kunt u de aanvraag doen bij Burgerzaken:

 • Knokke:
  Alfred Verweeplein 1
  8300 Knokke
  T 050 630 122
  open van maandag tem vrijdag van 08:30 - 12:00 en 13:30 - 16:30
  en op zaterdag van 09:00 - 11:30
 • Heist:
  In het Sociaal Huis
  Kraaiennestplein 1
  8301 Knokke-Heist
  T 050 630 122
  open van maandag tem vrijdag van 09:00 - 12:30

 

Bedrag: 

Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie. U ontvangt het basisbedrag als u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.