Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Omschrijving:

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden: 
 • Uw handicap moet erkend worden, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • U bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.
 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
 • Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen. 
 • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
 • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

In de gemeente Knokke-Heist kunt u de aanvraag doen bij de dienst Burgerzaken, zowel te Knokke als Heist:

 • Knokke:
  Alfred Verweeplein 1
  8300 Knokke
  T 050 630 122
  open van maandag tem vrijdag van 08:30 - 12:00 en 13:30 - 16:30
  en op zaterdag van 09:00 - 11:30
 • Heist:
  In het Sociaal Huis
  Kraaiennestplein 1
  8301 Knokke-Heist
  T 050 630 122
  open van maandag tem vrijdag van 09:00 - 12:30

Iedere 2e vrijdag van de maand tussen 9u30 en 11u30 houdt een medewerker van de Federale Overheidsdienst - Sociale Zekerheid zitdag in het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 te 8301 Knokke-Heist.

U komt ook in aanmerking voor een integratietegemoetkoming als u

 • Jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent
  • een kind ten laste hebt
  • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag
 • Niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat u permanent en daadwerkelijk in België verblijft en voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
  • afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of student
  • staatloos
  • vluchteling
  • echtgenoot van, wettelijk samenwonend met of gezinslid van één van de bovenstaande personen
  • tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen
Bedrag: 

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe u behoort, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.