Gratis hoeveelheid elektriciteit

Omschrijving:

In Vlaanderen had elk gezin tot en met 2015 jaarlijks recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit.

Elk gezin kreeg 100 kWh gratis met daarbovenop nog eens 100 kWh per gezinslid. De elektriciteitsleverancier verrekent de gratis hoeveelheid elektriciteit op de jaarlijkse eindafrekening.

Bij de berekening van de hoeveelheid gratis elektriciteit werd enkel rekening gehouden met het aantal gezinsleden dat op 1 januari van dat jaar in de betrokken woning hun hoofdverblijfplaats heeft.

Deze maatregel is sinds 1 januari 2016 afgeschaft. 

De impact op uw factuur hangt af van uw verbruik. De gratis elektriciteit is in feite niet helemaal gratis. De gratis toegekende elektriciteit moet geproduceerd/aangekocht worden en is niet gratis. De kost om aan elk gezin gratis kWh toe te kennen wordt verrekend in de distributienettarieven die u betaalt. Ook bedrijven betalen mee aan deze kost. Wie meer verbruikt, draagt ook meer bij.

Sinds 2016 moet u uw volledig verbruik betalen. Het gedeelte distributienettarief ligt sinds 2016 lager omdat de kost voor de gratis elektriciteit er niet meer in verrekend wordt.

Voorwaarden: 

U hebt (tot 2015) recht op gratis elektriciteit als

 • u in het Vlaams gewest woont
 • uw energiecontract op naam staat van een natuurlijk persoon
 • er op het leveringsadres minstens één persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Voor de toekenning van de gratis elektriciteit voor het kalenderjaar 2015:

 • telt de gezinssamenstelling van 1 januari 2015
 • moet de leverancier die op 1 april 2015 elektriciteit leverde de gratis elektriciteit voor het jaar 2015 toekennen
 • wordt de korting toegekend op de eerste afrekening na 1 mei 2015. U vindt deze korting onder de vermelding 'korting gratis elektriciteit' (opgelet: het is de factuurdatum die van belang is en niet de verbruiksperiode of datum van meteropname).
  • U hebt uw afrekening na 1 mei 2015 ontvangen? Dan moet u de gratis elektriciteit op uw afrekening van 2015 terugvinden. Als dat niet het geval is, moet u dit melden aan uw leverancier zodat dit kan rechtgezet worden. In de Vlaamse regelgeving is niet vastgelegd hoe ver in de tijd een leverancier moet teruggaan om gratis elektriciteit die u niet kreeg toch nog toe te kennen. De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) adviseert een minimumtermijn van 2 jaar, namelijk de gratis elektriciteit voor het lopende jaar en het voorgaande jaar. Alle leveranciers volgen dit advies. Een leverancier kan ook verder in de tijd terug gaan, dit als commerciële geste.
  • U hebt uw afrekening al voor 1 mei 2015 ontvangen? Dan ontvangt u de gratis hoeveelheid elektriciteit voor 2015 pas op uw afrekening van 2016. U krijgt de afrekening van 2015 ten laatste op 30 april 2016 en hebt dan nog recht op de gratis elektriciteit. Wordt deze niet vermeld op uw afrekening en voldoet u aan de voorwaarden, neem dan contact op met uw leverancier.
  • U ontvangt de afrekening na 1 mei 2016? Op deze afrekening zal geen gratis elektriciteit meer vermeld worden. De maatregel werd sinds 1 januari 2016 afgeschaft, voor 2016 zal er geen gratis elektriciteit meer toegekend worden. U heeft de gratis elektriciteit voor heel 2015 al gekregen op uw afrekening die u kreeg na 1 mei 2015.

Deze maatregel geldt niet voor:

 • een professioneel contract (= een contract op naam van een bedrijf)
  Als het energiecontract op naam van een onderneming staat en/of als het ondernemingsnummer ingevuld werd, hebt u geen recht op gratis elektriciteit.
 • een gemengd contract
  Zelfstandigen die (met hun gezin) in een woning gedomicilieerd zijn en ook gratis elektriciteit willen, moeten aan hun leverancier vragen om het contract op hun persoonlijke naam te zetten.
 • een buitenverblijf.