Diabetespas

Omschrijving:

Een diabetespas is een document voor een persoon met suikerziekte (diabetes) waarmee u bepaalde verstrekkingen binnen de ziekteverzekering grotendeels terugbetaald kan krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld recht hebben op een terugbetaling van voedingsadvies door een diëtist.

Dit boekje geeft u, uw huisarts en de andere leden van het zorgteam meer houvast bij de behandeling. In het boekje vindt u duidelijke instructies over hoe diabetes moet worden aangepakt, formulieren om de opvolging te organiseren en andere nuttige documenten.

De diabetespas wordt vanaf 1 februari 2016 vervangen door het voortraject diabetes. Mensen die al een diabetespas hebben, kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2016. Dit voortraject diabetes wordt door de huisarts die het globaal medisch dossier beheert, opgemaakt. Met dit voortraject worden bepaalde diëtetiek- en podologie-verstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven volledig terugbetaald.

U kunt de diabetespas niet langer aanvragen.

Bedrag: 

Gratis