Belastingkrediet voor kinderen ten laste

Omschrijving:

Wie kinderen ten laste heeft, heeft recht op een belastingvermindering (toeslag op de belastingvrije som). Als u weinig of geen belastingen moet betalen (omdat u bijvoorbeeld te weinig verdient), dan hebt u recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet voor uw kinderen.

Het belastingkrediet geldt ook als u geen belastingen betaalt omdat u bijvoorbeeld enkel vrijgestelde inkomsten (leefloon, integratietegemoetkoming,...) ontvangt.

Voorwaarden: 
  • U hebt kinderen ten laste (een kind met een handicap telt voor twee).
  • U dient uw belastingaangifte in.

U geeft op uw belastingaangifte aan hoeveel kinderen u ten laste hebt.

Bedrag: 

U kunt tot maximaal 430 euro per kind ten laste terugtrekken (bedrag geldig voor het aanslagjaar 2015).