Premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs

Omschrijving:

Als u in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kunt u in aanmerking komen voor een premie.

Voorwaarden: 

U kunt de premie aanvragen als u via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer uw diploma secundair onderwijs behaalt.

U kunt de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de HBO5-opleiding die u in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde.

Aangezien u voor het onderdeel  Aanvullende Algemene Vorming geen inschrijvingsgeld betaalt, kunt u voor dat onderdeel van de opleiding geen premie krijgen.

U kunt de premie aanvragen tot één jaar na de uitreiking van uw diploma of certificaat.

Stuur het 'aanvraagformulier', samen met een kopie van uw diploma en alle inschrijvingsfiches waarop uw inschrijvingsgeld vermeld staat, naar de afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Bedrag: 

Vanaf schooljaar 2015 - 2016

  • Per diplomagerichte opleiding of HBO5-opleiding per schooljaar krijgt u maximaal 600 euro

U krijgt alleen een terugbetaling voor die vakken waarvoor u geslaagd bent.