Premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs

Omschrijving:

Als u in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kunt u in aanmerking komen voor een premie.

Voorwaarden: 

U kunt de premie aanvragen als u via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer uw diploma secundair onderwijs behaalt.

U kunt de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de HBO5-opleiding die u in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde.

Aangezien u voor het onderdeel  Aanvullende Algemene Vorming geen inschrijvingsgeld betaalt, kunt u voor dat onderdeel van de opleiding geen premie krijgen.

U kunt de premie aanvragen tot één jaar na de uitreiking van uw diploma of certificaat.

U vraagt de premie aan met het 'aanvraagformulier' bij de afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Bedrag: 

Vanaf schooljaar 2015 - 2016

  • Per diplomagerichte opleiding of HBO5-opleiding per schooljaar krijgt u maximaal 600 euro

U krijgt alleen een terugbetaling voor die vakken waarvoor u geslaagd bent.