De Stadswallen van Retranchement.

De stadswallen van Retranchement zijn nagenoeg volledig bewaard gebleven en vormen met hun taluds en brede grachten een zeer pittoresk gebied.  Op de oude vrij schrale wallen vinden we een soortenrijke vegetatie met o.m. de uiterst zeldzame Kruisdistel.  De talrijke hagen met doornige struiken en braam zorgen er ook voor dat deze stadswallen een belangrijk leefgebied zijn voor de Boomkikker.  Maar ook de Groene kikker komt hier vrij veel voor.  Door de aanwezigheid van de walgrachten met hier en daar mooie rietkragen vinden we er ook enkele typische broedvogels voor het rietmoeras, zoals Kleine karekiet, Rietzanger, Meerkoet, Waterhoen en Waterral.