Natuurwandeling in de Groenpleinduinen (deel Vlaams Natuurreservaat-complex ‘de Zwinduinen en –polders’)

De Groenpleinduinen sluiten volledig aan op het grote duingebied ‘de Zwinduinen’ en vormen op heden een mozaïek van droge duingraslanden en duinstruweel.  Het beheer in dit gebied is er volledig op gericht om de zeldzame flora van de schrale duingraslanden van weleer in dit duingebied te herstellen, met gunstige resultaten voor de flora.  Het gebied wordt doorkruist door enkele nieuw aangelegde, brede zandpaden.  Om het gebied te bereiken wordt sowieso een heel klein stukje van de Zwinduinen bezocht.  Het gebied is interessant tijdens het zomerhalfjaar.