Natuurwandeling in de Oosthoekduintjes (deel Vlaams Natuurreservaat-complex ‘de Zwinduinen en –polders’)

De Oosthoekduintjes vormen een klein duingebied gelegen tussen het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen’ en behoren tot het Knokse binnenduinrandgebied.  Lage dijkjes en een hogere inpoldersdijk, begroeid met typische struiken, zoals Eénstijlige meidoorn, Vlier, duindoorn en Sleedoorn, tekenen hier het landschap.  De duingraslandjes en vooral de schrale dijkberm herbergen een flora van schrale, gestabiliseerde, oudere duinen. Dit gebiedje leent zich vooral tot een geleide wandeling in het zomerhalfjaar vanaf half april tot half augustus.