Steenuilenwandeling door de Korte duinen en Kalfduinen

De Korte duinen en Kalfduinen die als binnenduinrandgebied gekenmerkt worden door talrijke kleine landschapselementen zijn het typische leefmilieu van de kleinste van onze uilensoorten, nl. de Steenuil.  Niet alleen zorgen de talrijk aanwezige knotbomen voor de ideale broedgelegenheid voor deze holenbroeder, maar de talrijke andere kleine landschapselementen en de kleinschaligheid van het landschap zorgen ook voor het ideale biotoop voor tal van prooidieren van deze nachtrover.  Deze geleide avondwandeling kan enkel vanaf ten vroegste anderhalf uur vòòr officiële avondval en tijdens de balts van de Steenuil vanaf ongeveer begin maart tot ongeveer eind april om zeker steenuil te horen en een goede kans te maken om steenuil te zien.