Wandeling door de Kievittepolder, Cadzandduintjes en strandvlakte Zwinmonding

De Cadzandduintjes zijn een vrij smalle strook duin gelegen tussen de Zwinmonding en Cadzand-bad, dus net over de grens van onze gemeente met Nederland.  Het duingebied bestaat uit een afwisseling van laaggelegen, vochtige duinweiden, duinstruweel en zeereepduin.  Het vormt tevens een van de kerngebieden van de Nederlandse Boomkikkerpopulatie.  Het duingebied kent een typische flora van schraal zeereepduin en vochtige, enigszins zilte duinweiden  Het graasbeheer gebeurt door inscharing van Schotse Hooglanders. De strandvlakte van de Zwinmonding is een typisch schorre en slikkegebied met overgang naar embryonale duinen.  Door de aanwezigheid van een stenen talud tegen de dijk tussen de slufter en het duingebied vinden we hier enkele uitzonderlijke plantensoorten.  De Zwinmonding zelf is in de trekperiodes rijk aan allerhande steltlopers. Voor deze wandeling wordt standaard vertrokken op de parking bij het Nederlandse bezoekscentrum ‘Het Zwin’ ten westen van de baan langs de Passageule tussen Retranchement en Cadzand-Bad.

 

Biotoop: Oude en jonge duinen, vochtige duinweiden met vele poelen, slik en jonge schorre, strand. Ligging:  Tussen Cadzand-Bad in Nederland en de Belgische grens. Periode: Half juli - september: aanwezigheid van talrijke steltlopers en eventueel Lepelaar of Kleine

zilverreiger in de Zwinmonding.  In deze periode tevens duinflora en bloei van schorre (vooral

augustus).  Maar het gebied kent een zeer interessante flora gedurende het volledige

zomerhalfjaar. Zomerhalfjaar:  bloeiperiode van het duin en broedvogels van het duinstruweel

 

Winter: Kans op roofvogels (o.m. slaapplaats Blauwe kiekendief), Velduil, Strandleeuweriken, zaagbekken, eendachtigen en steltlopers.