Wandeling in de duinen van het Directeur Generaal Willemspark

Het Directeur Generaal Willemspark is in de volksmond gekend als ‘het bosje van Heist’.  Het duingebied werd destijds dan ook voor een groot deel met bomen beplant.  In dit aangeplante gedeelte treft men dan ook de typische soorten aan van een duinbos.  Maar voor de natuurliefhebber zijn het vooral de buitenduinen met nog enkele paraboolduinen en de schrale duingraslanden die nog een interessante oorspronkelijke duinflora kennen met enkele verrassende soorten. 

 

Het duinbos is vrij vogelrijk, maar door het ontbreken van een dichte struiklaag en z’n grote toegankelijkheid ontbreken hier schuwere soorten. Biotoop: Duinbos en duingraslanden met zeereepduin. Ligging: Tussen deelgemeenten Heist en Duinbergen. Periode: Interessant gedurende het volledige zomerhaflfjaar