Wandeling door het natuurreservaat ‘St-Donaaspolder’

Zoals de naam doet vermoeden is dit natuurreservaat een typisch polderreservaat gelegen in de Robbemoreelpolder en grenzend aan de Kleiputten van Het Oud Fort St-Donaas.  Het poldergebied bestaat uit een afwisseling van vochtige, laaggelegen weiden en hoger gelegen drogere weiden.  Het is voor het ogenblik het enige reservaat op het grondgebied van Knokke-Heist in eigendom van Natuurpunt vzw.  Het poldergebied wordt doorsneden door de historische Cantelmolinie en door de Hoekevaart.  De rijke rietkragen van deze waterlopen en het rietmoeras van het Oud Fort St.-Donaas zorgen ervoor dat het gebied niet alleen belangrijk is voor allerhande weidevogels, maar tevens voor rietvogels.  Op de percelen in eigendom van Natuurpunt werden enkele poelen heraangelegd en werden hagen heraangeplant om de kleinschaligheid en rijkdom van het landbouwgebied van weleer te herstellen. Voor deze geleide wandeling wordt standaard vertrokken op de parking van de oude grenspost met Nederland ter hoogte van St. Anna-Ter-Muiden.

 

Biotoop: Vochtige weiden met enkele poelen en polders – late-ganzenweiden. Ligging: Tussen deelgemeente Westkapelle en Sluis – Nederland (nabij St.Anna-Ter Muiden). Periode: December tot eind februari: eind winter: overwinterende ganzen: Kolgans en Kleine rietgans. Voorjaar en zomer: weidebroedvogels, zoals Kievit, Grutto en Scholekster, en waterwild, o.m. Slobeend, Zomertaling, Wilde eend en Kuifeend.  In de rietkragen Kleine karekiet, Rietzanger en Blauwborst. Volledige jaar: allerhande waterwild, Haas. Enkel volledig toegankelijk onder begeleiding van een gids.