Wandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’

Het natuurreservaat Sashul bestaat deels uit laaggelegen, vochtige weilanden en deels uit een oud opgespoten terrein, dat werd heringericht zodat de natuur zich hier kon herstellen.  Door de zandige ondergrond van het opgespoten terrein komt de flora hier in grote mate overeen met een zeer schraal kalkrijk duin.  De lagergelegen vochtige delen en uitgediepte poelen trekken dan weer steltlopers aan.  De meest typische broedvogels van dit terrein zijn de Kievit en de Kleine plevier.

 

Biotoop: Oud opgespoten terrein, ingericht als natuurreservaat met duintjes en vochtige weilanden en rietdepressies.  Graasbeheer met Shetlandpony’s. Ligging: Deelgemeente Heist. Periode: Interessants in het voorjaar en het zomerhalfjaar.  Broedende weidevogels zoals Kievit en Scholekster, en waterwild.  Tevens broedgebied van de Kleine plevier. Van half mei tot juni ook interessant voor de bloei van orchideeën.