Strandwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘De Baai van Heist’

De Baai van Heist is een uniek strandreservaat voor de Belgische kust.  Het gebied bestaat enerzijds uit embryonale duinen met een voor onze druk betreden kust uiterst zeldzame vegetatie.  Anderzijds bestaat het gebied uit een slufter met typische slikke- en schorrevegetatie, zoals Zeeaster, Lamsoor en Klein schorrekruid.  Deze voedselrijke slibgronden oefenen een grote aantrekkingskracht uit op allerhande steltlopers en eend - achtigen.  Een observatiehut geeft zicht op deze schorren en slikken.  Het laagstrand biedt broedgelegenheid aan grondbroedende strandvogels zoals de Strand- en Bontbekplevier en de uiterst zeldzame Dwergstern.

 

Tijdens het broedseizoen (begin april tot begin augustus) is het laagstrand afgesloten om de nesten van de strandbroedvogels te beschermen.  Maar ook in deze periode biedt het pad dat het gebied doorkruist voldoende gelegenheid om je te laten kennis maken met de rijke flora en fauna in dit gebied. Deze wandeling kan gemakkelijk gecombineerd worden met een wandeling in het natuurreservaat ‘Sashul’. Biotoop: Strand, schorre en embryonale duintjes. Ligging: Deelgemeente Heist. Periode: Voor strand- en duinvegetatie: van april tot eind oktober.  Hoofdbloeiperiode duin en schorre: juni, juli, augustus, begin september..Winterhalfjaar interessant voor foeragerende steltlopers: ruiters, Scholeksters en tal van strandlopers.  Tevens kans op overwinterende Strandleeuweriken, Sneeuwgorzen of IJsgorzen.

 

Tijdens het broedseizoen van 01 april tot 01 augustus enkel gedeeltelijk toegankelijk onder begeleiding van een gids.

Gerelateerde inhoud