Wandeling door de Korte duinen, Oude Hazegraspolder en Kalfduinen

Tijdens deze geleide wandeling maak je kennis met de zeer rijke natuur van het volledige Knokse binnenduinrandgebied.  Het binnenduinrandgebied is de overgang van duin naar de echte polder.  Het gebied wordt gekenmerkt door tal van kleine landschapselementen, zoals oude veedrinkpoelen, knotbomenrijen, grachten, dijken, hagen en houtwallen en hakhoutbosjes.  Vooral de dijken en bermen kennen een rijke en vrij zeldzame flora.  In het zomerhalfjaar zorgt de combinatie van zandgrond en kleine landschapselementen voor een microklimaat in dit gebied.  Dit microklimaat en de rijke flora van de bermen zorgt er dan ook voor dat dit gebied tijdens de zomer gonst van het leven.

 

Biotoop: Binnenduinrand en duinpolders. Ligging: Deelgemeente Knokke – Het Zoute. Periode: Zomerhalfjaar. Voorjaar: doortrekzangvogels. Zomermaanden: Duinflora. Aanrader:

Avondwandeling in de loop van de maand mei, juni of eerste helft van juli: zang van de Boomkikker, Steenuil, Nachtegaal, Kleine karekiet en eventueel waarnemingen van kleine zoogdieren.  Deze wandeling kan tevens in combinatie met een klein deel van de Zwinduinen of met het Blinckaertduinbos.