Wandeling door het Blinckaertduinbos

Het Blinckaertduinbos is een duin dat destijds werd beplant om het wandelend duin te fixeren.  Het dankt zijn naam aan een kale, hoge duinrug die het zonlicht weerkaatst van in de tijd dat het nog een open duingebied was.  Het centrale deel van dit duinbos is sterk golvend door de talrijke duinruggen en duinvalleien.  Het bos heeft een rijke ondergroei bestaande uit een gevarieerde struiklaag en een kruidlaag kenmerkend voor een duinbos.  Het gebied is bijgevolg ook vrij vogelrijk.  Het gebied sluit aan op de florarijke Kalfduinen en Korte duinen en maakt deel uit van het Hazegraswandelpad. Biotoop: Duinbos. Ligging: Deelgemeente Knokke – Het Zoute.

 

Periode: Interessantste periode is het voorjaar (maart tot half mei) of het najaar (specifiek voor paddestoelen). Voorjaar: Voorjaarsbloeiers (Maarts viooltje, Speenkruid) en vogels (spechten, Wielewaal, Fluiter, enz...).  Voor vogelwaarnemingen is de voormiddag het best geschikt.