Zwinduinen -en polders

De Zwinduinen zijn met hun 222 ha het grootste natuurgebied op het grondgebied van Knokke-Heist. Het duingebied bestaat uit een uitzonderlijk afwisselend landschap met vochtige duinweiden, duinbos, duinstruweel en schrale duingraslanden. Elk van deze biotopen heeft zijn eigen specifieke flora en fauna. Het is een gebied dat elk jaargetijde totaal anders is en waar steeds andere dingen te beleven vallen.
Geleide natuurwandelingen voor het grote publiek en voor groepen worden in dit gebied verzorgd door Natuurpunt afd. Knokke-Heist.