Hazegraswandeling

Op deze wandelroute (5,5 km) worden de binnenduinen van het Zoute en de achterliggende polders van Knokke-Heist verkend. Beide landschapstypes hebben een eigen wordings -en verschijningsvorm. Uitgangspunt van deze wandeling is het gehucht ‘de Oosthoek’. Via onverharde wegen worden vooreerst de Nieuwe en Oude Hazegraspolder aangedaan. De talrijke zeeweringsdijken getuigen van de verbeten strijd die de mens tegen de ze leverde om dit gebied in te polderen. Via de Kalfmolen langs de Graaf Jansdijk wordt vervolgens naar het Blinckaertsduin (18 meter) met het aansluitende Koningsbos gestapt. Rustige, begroende wegen leiden de wandelaar naar zijn uitgangspunt terug. De wandeling is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes.