11 oktober, 2017

Zonta Damme organiseert in Scharpoord aperitiefconcert voor het goede doel

Zonta afficheZonta Damme biedt op zondag 15 oktober 2017 om 11 uur een podium aan jonge artiesten, om hen aan te moedigen in hun passie. Hiertoe organiseert de service-club een aperitiefconcert in het CC Scharpoord in Knokke-Heist.  (programma in bijlage). Met de opbrengst van dit concert, willen ze de poort van een muziek- of kunstencentrum openen voor kansarme jongeren dmv een muziekkennismakingskamp, concerten, een lessenreeks of een bijdrage in een instrument. ZONTA is een internationale service-club verspreid over de hele wereld in 67 landen. ZONTA staat open voor dynamische vrouwen, actief binnen het economische, administratieve, culturele of sociale leven. Ze zijn a-politiek en niet-confessioneel. Zontians zetten zich als vrijwilliger in om de legale, politieke, economische, gezondheids- en professionele status van vrouwen en kinderen zowel op regionaal als op internationaal vlak te verbeteren.

De projecten die ondersteund worden zijn vooreerst Zwierezwaai. Dit project biedt kansen aan kinderen met een beperking om naschools hun vrije tijd in te vullen met een muziekactiviteit. Zodat ze ook kunnen doen als hun “gewone” broer en zus, die een waaier aan buitenschoolse activiteiten aangeboden krijgen. Samen muziek maken op verschillende instrumenten. Dansen en bewegen op muziek. Zelf artiest durven zijn. Het is niet de bedoeling dat de kinderen noten leren lezen. Samen genieten staat centraal!

Het tweede project dat een financiële bijdrage krijgt is de vze Aubade van het Conservatorium Brugge.  ‘Aubade’ wil steun geven aan zwakken in de maatschappij die zich geen muziekstudies kunnen veroorloven, bijv. aan kinderen uit kansarme gezinnen.

Voor verdere info over Zonta Damme en over het aperitiefconcert, kun je terecht bij :

Greet Berten-Devisscher

Voorzitter Biennium 16-18

 www.zontadamme.be

T 0479 27 31 10