3 november, 2014 - 31 december, 2015

Wijzigingen reglement exploitatie taxidienst

taxiDe gemeenteraad van donderdag 23 oktober heeft wijzigingen doorgevoerd in het reglement dat de voorwaarden vastlegt voor het uitbaten van een taxidienst. Het vorige reglement dateerde van 2 september 2004, waardoor het tijd werd voor een aantal aanpassingen. Die gaan over het aantal standplaatsen, de uitstraling van de ingezette voertuigen, de jaarlijkse controle, het voorkomen en de kledij van de taxibestuurder, de tarieven en reclame en affichering.

Standplaatsen

Het gemeentebestuur moet volgens het besluit van de Vlaamse Regering in verband met de taxidiensten zorgen voor geschikte en voldoende standplaatsen (in verhouding tot het aantal uitgereikte vergunningen). Tijdens het taxioverleg van 2 september 2014 werden onderstaande 25 standplaatsen vastgelegd, in samenspraak met de taxi-uitbaters:

-       Stationsplein Heist: 2 plaatsen

-       Station Duinbergen: 1 plaats

-       Maurice Lippensplein aan station Knokke: 8 plaatsen

-       Elizabetlaan t.h.v. huisnummer 15-17 (Albertplein): 2 plaatsen

-       Heldenplein: 3 plaatsen

-       Canadasquare: 7 plaatsen

-       Lippenslaan t.h.v. huisnummer 71-73: 2 plaatsen.

 

Uitstraling van de ingezette voertuigen

De Vlaamse Regering bepaalt ook dat de taxidiensten moeten werken met voertuigen in goede staat die kwaliteit, comfort, gemak en netheid bieden. Dat gaat niet alleen over de cabine waar de passagiers plaatsnemen, maar ook over de carrosserie. Het nieuw gemeentelijk taxireglement bepaalt nu voortaan ook dat uitbaters van taxi’s hun voertuigen bij schade direct moeten laten herstellen.

Jaarlijkse controle

Tijdens het taxioverleg van 10 oktober 2013 werd afgesproken om jaarlijks bewijsdocumenten voor te leggen. Dat is nu ook opgenomen in het gemeentelijk reglement. De taxi-uitbaters laten jaarlijks onderstaande zaken controleren:

-       Jaarlijkse controle van de voertuigen (zindelijkheid, carrosserie, technische uitrusting,…)

-       Jaarlijkse controle op nakomen belastingsplicht (fiscaal attest)

-       Jaarlijkse controle op het nakomen van de sociale verplichtingen als werkgever (rsz-attest i.v.m. sociale bijdragen)

-       Jaarlijks een lijst met actuele personeelsleden die als chauffeur zijn tewerkgesteld

-       Jaarlijks attest ‘uittreksel uit het strafregister’

 

Voorkomen en kledij taxibestuurder

Tot nog toe was er in het reglement niets opgenomen over het voorkomen en de kledij van de taxibestuurders. Daar komt nu verandering in met de bepaling ‘De bestuurders van de voertuigen zullen steeds verzorgde kledij dragen en een verzorgd voorkomen hebben’. Deze omschrijving is vrij algemeen omdat veel exploitanten zelf al toezien op het voorkomen van hun chauffeurs.

Vaste tarieven

Om disputen over de tarieven te vermijden, geldt sinds het taxioverleg van 2010 de afspraak dat de exploitanten de tarieven gemeenschappelijk vastleggen. Het instapgeld werd verhoogd naar 7 EUR tijdens de dag en 9 EUR ‘s nachts zodat de Knokke-Heistse chauffeurs nu een inhaalbeweging hebben gemaakt ten opzichte van hun Blankenbergse en Brugse collega’s.

Verhoging tarieven

Om wijzigingen in de gezamenlijke tarieven in de toekomst makkelijker te maken, wordt de wijziging voortaan voorgelegd aan de gemeenteraad, op het moment dat meer dan de helft van de exploitanten zich akkoord verklaart met de tariefverhoging. De gemeenteraad delegeert de beslissing voor de forfaitaire tarieven aan het college. Eerder moesten alle exploitanten nog akkoord gaan voor er van een verhoging sprake kon zijn.

Reclame en affichering

De exploitant mag enkel reclame aanbrengen op zijn voertuigen als dat toegestaan is door het gemeentelijk reglement. Daarom is er hieromtrent nu een nieuw artikel toegevoegd aan het reglement: “Elke vorm van reclame of affichering op de voertuigen is verboden. Enkel de naam en/of het logo van de eigen taxi-exploitatie kan worden aangebracht. Reclame of affichering in het voertuig wordt toegestaan op voorwaarde dat het niet zichtbaar is aan de buitenkant van het voertuig.’