21 december, 2016 - 30 juni, 2017

Werkzaamheden Duinbergenlaan tussen Knokkestraat en Stationspad

In opdracht van het gemeentebestuur van Knokke-Heist wordt er op maandag 9 januari 2017 gestart met de riolerings- en wegwerkzaamheden in de Duinbergenlaan tussen de Knokkestraat en het Stationspad. In de 1ste fase (van 9 januari tot 13 februari 2017) zal de aannemer starten met voorbereidende werken aan het pompstation en de opbraak van het plein tot net voor de straat die toegang verschaft tot de verkaveling Tingelhof. Tijdens deze werken is de verkaveling bereikbaar met gemotoriseerd verkeer. Het treinstation is bereikbaar voor voetgangers en fietsers via de omleidingsroute Knokkestraat – Kerselarendreef – Stationspad

Van 13 februari tot 15 juni 2017 loopt dan fase 2 waarbij de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken worden uitgevoerd. De verkaveling Tingelhof zal tijdens deze periode (ongeveer 4-5 weken) niet bereikbaar zijn tijdens de werkdagen. De aannnemer voorziet de aanleg van een werfweg zodat de verkaveling in deze periode bereikbaar blijft gedurende de meeste weekends. Dit zal echter niet alle weekends mogelijk zijn en zal tijdens de uitvoering permanent geëvalueerd worden. Het gemeentebestuur en de Lokale Politie hebben de aannemer erop gewezen om tijdig en duidelijk met de bewoners te communiceren over de vorderingen van de werkzaamheden. Het treinstation is ook tijdens de 2de fase bereikbaar voor voetgangers en fietsers via omleidingsroute Knokkestraat – Kerselarendreef – Stationspad.