19 maart, 2018

Wegwerkzaamheden in Hazegrasstraat

wegwerkzaamheden cartoonIn opdracht van Oostkustpolder moet een aannemer een persleiding aanleggen die de Hazegrasstraat zal dwarsen ter hoogte van het Jagerspad. Vanaf maandag 19 maart 2018 tot en met vrijdag 30 maart 2018 zal daarom de Hazegrasstraat ter hoogte van het Jagerspad afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. Er zal tot aan de werfzone in de Hazegrasstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn. Voor het doorgaand verkeer zijn er omleidingen voorzien vanaf het Oosthoekplein via Paulusstraat – Graaf Jansdijk – Hazegrasstraat en vanaf de rotonde met Retranchementstraat via Hazegrasstraat – Graaf Jansdijk – Paulusstraat. In de Graaf Jansdijk, tussen Hazegrasstraat en Paulusstraat, zal tijdelijk het verbod van doorgang opgeheven worden, met uitzondering van plaatselijk verkeer.