14 juni, 2018

Wegeniswerken in de Westkapellestraat

westkapellestraat werkenIn opdracht van Eandis start een aannemer op donderdag 21 juni 2018 met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe gasleiding langs de Westkapellestraat tussen de Laurierstraat en Heestersstraat. Vanaf maandag 25 juni 2018 starten dan de effectieve werken.

Onder normale omstandigheden zijn deze werkzaamheden afgewerkt tegen vrijdag 29 juni 2018. Tussen 25 en 29 juni gelden een aantal verkeersmaatregelen:

  • De noordelijke helft van de rijbaan van de Westkapellestraat, tussen Hulststraat en Heestersstraat, wordt ingenomen als werfzone.
  • Het verkeer ter hoogte van de werkzaamheden verloopt in de beide richtingen op één en dezelfde helft van de rijbaan, namelijk deze die bestemd is voor de rijrichting Westkapelle.
  • Het verkeer zal beurtelings in de beide richtingen geregeld worden door verkeerslichten.
  • In de beide rijrichtingen geldt een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/u vanaf 100 meter voor de werfzone.
  • Langs de zuidzijde van de Westkapellestraat, tussen Heestersstraat en Hulststraat, geldt een stilstaan- en parkeerverbod.
  • Ter hoogte van het kruispunt van de Westkapellestraat met de Krommedijk is er verkeershinder mogelijk.