17 mei, 2017

Wandel op 11 juni doorheen het Zwin in verandering

Zwingeul luchtfotoDe werken in het Zwin en de Willem-Leopoldpolder zijn meer dan 1 jaar bezig en verlopen zoals gepland. Het natuurgebied in Knokke-Heist, dat zich ook voor een deel in Nederland bevindt, kampt al jaren met een enorme verzanding. Hierdoor stroomt er steeds minder zeewater binnen, wat gevolgen heeft voor de typische dieren en planten. De Zwingeul werd intussen breder en dieper gemaakt en ook de nieuwe zeedijk krijgt echt vorm. De spectaculaire ingrepen zijn nu ook te zien via een virtuele werfwandeling. Wie het live wil zien, is op zondag 11 juni 2017 om 10.30 uur welkom in het Zwin zelf voor een publiekswandeling.

De grootschalige uitbreidingswerken om het Zwin een duurzame toekomst te geven, nemen een drietal jaar in beslag. Intussen zijn we bijna halverwege en verloopt alles volgens schema. Om de verzanding tegen te gaan, werd de Zwingeul breder en dieper gemaakt. Tussen nu en 2019 wordt ze ook verlengd in de Willem-Leopoldpolder. Ook het pompgebouw, dat onder meer zorgt voor een betere afwatering, staat er al en wordt afgewerkt met een groendak. De komende maanden staat de verdere afwerking van de dijk, de realisatie van uitkijkpunten en fiets- en wandelpaden en de aanleg van het grachtenstelsel rondom de nieuwe dijk op de planning. Intussen zijn ook de Zwin uitkijkpuntenvoorbereidingen voor de bouw van een brug over de zijgeul in de Zwinvlakte en het vlonderpad ter hoogte van Retranchement gestart.

WERFWANDELINGEN

Wie meer wil weten over het Zwin in verandering, kan nu ook een virtuele werfwandeling maken doorheen het natuurgebied. Via de website krijgt je zicht op wat er allemaal verandert in het Zwin. Wie liever niet achter het computerscherm blijft zitten, kan ook in levende lijve een update van de zwinwerken, de nieuwe dijk en het pompgemaal krijgen. Op zondag 11 juni is er een publiekswandeling.

 

Surf naar http://zwininverandering.eu/virtueel-werfbezoek/ voor de virtuele werfwandeling.

Publiekwandeling op 11 juni 2017

SchorrekruidAfspraak om 10.30 uur op de parking ter hoogte van de zwarte poort naar het kijkcentrum

Adres: parking Zwin Natuur Park, Graaf Leon Lippensdreef 8 , 8300 Knokke-Heist

 

Alle actuele info over de veranderingen in het Zwin vind je op www.zwininverandering.eu

Geïnteresseerden kunnen zich daar ook inschrijven op de nieuwsbrief

jonge vogel